Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Status og trender i norsk fintech

Sterk vekst i antall selskaper, men få av selskapene vokser seg store. Se rapport og opptak av vårt webinar om status for norsk fintech-næring 20. mai.

På et webinar om status for norsk fintech-næring i dag lanserte Finansforbundet og Ontogeny Group årets rapport om status for det norske fintech-markedet. Webinaret og rapporten gir innsikt i den økonomiske utviklingen for næringen, investeringer, aktører, samt hva slags type tjenester som tilbys.

Se opptak av webinaret

Last ned rapporten (PDF)

Dette er hovedfunnene:

  • Antall selskaper vokser, men få av selskapene vokser seg store
  • Store endringer i økonomisk utvikling: Betalingstjenester og security & compliance presterer best
  • Få selskaper driver den økonomisk utviklingen
  • Fintech skalerer i byene
  • Antall blokkjede-selskaper vokser

Finansforbundet om dansk satsing: «En stor inspirasjon»

Det danske Finansforbundet spytter inn drøyt 100 millioner kroner i nytt fintech-fond. Finansforbundet i Norge følger sin søsterorganisasjon med stor interesse, men mener det er et stykke igjen til de er klare til å bli investor.

Les mer på Shifter