Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hvordan blir framtiden med fintech?

Fintech-bransjen utvikler seg i rekordfart og utfordrer den etablerte finansnæringens forretningsmodeller og tankesett. Hvordan påvirker det oss? 

FINANS OG TEKNOLOGI: Ingeborg Frøysnes er spesialrådgiver for politikk og digitalisering i Finansforbundet, og følger fintech-næringen tett.

Globalt sett, var 2021 et usedvanlig sterkt år for Fintech. Innen tredje kvartal 2021 hadde investeringene økt med hele 173 prosent, sammenlignet med samme tid året før. 

Vi møter Ingeborg Frøysnes i Finansforbundets lokaler i Barcode. Hun er spesialrådgiver for politikk og digitalisering i Finansforbundet, og har fintech-bransjen under lupen.

– Vi ser at antallet fintech-selskaper i Norge er voksende. Det er kjempeviktig å følge med på fintech-næringen, fordi den forteller noe om hva som kommer. Hvis vi vet hva fintech er, hvilke forretningsmodeller og teknologier som brukes, og hvor næringen er på vei, er vi bedre rustet til å forberede oss på hvilke krav som stilles til egen kompetanse, sier Ingeborg.

Finansforbundet følger fintech-miljøene 

Er du en av de 4,1 millionene som har Vipps på telefonen? I dag er betalingstjenesten ledende i Norden, og et godt eksempel på hvordan fintech påvirker både bank og samfunn. Det samme er bankers samarbeid med Fiken regnskap, og Aprila Banks samarbeid med DNB for automatiserte finansieringsløsninger for SMB-markedet. 

Det som skjer, er at stadig flere etablerte aktører erkjenner at de ikke kan finne opp og utvikle alt kruttet alene. Gjennom å ta i bruk smarte fintech-løsninger, kan de likevel utvikle nye tjenester, nå nye målgrupper og operere mer effektivt. 

I sum blir det en aldri så liten revolusjon i det etablerte. Og for folk flest, betyr det enklere løsninger. 

EN LITEN REVOLUSJON: Hvordan hadde hverdagen vært uten Vipps, egentlig?

For å holde sine medlemmer oppdatert på utviklingen, har Finansforbundet i samarbeid med Ontogeny Group laget en årlig fintechrapport som viser status for næringen i Norge. 

– Rapporten tar for seg den økonomiske utviklingen av fintech-miljøet fra 2011 og frem til i dag. Noe av formålet med studien er å bedre forstå hvilken rolle fintech-selskapene har i finansnæringen, sier Ingeborg og legger til: 

– Foreløpig viser tall fra våre studier at ulike næringssegmenter i den norske finansnæringen består av noen få aktører som har en dominerende posisjon i form av markedsandeler og omsetning. Dette er spesielt innenfor betalingstjenester. Samtidig ser vi også en økning i andre segmenter, som finansiell programvare og security & compliance, forteller Ingeborg.

Fintech står for financial technology og er et begrep som omtaler bruken av teknologi i finansielle tjenester, ofte på en ny måte som utfordrer etablerte forretningsmodeller og tankesett.

Økte krav skaper innovasjon

Da EU innførte reguleringer rundt personvern (GDPR) og betalingstjenester (PSD2), fikk fintech enda en driver for innovasjon inn mot finansnæringen. Det førte til at Finanstilsynet i 2019 opprettet en egen «regulatorisk sandkasse». Målet var å øke innovative virksomheters forståelse av regulatoriske krav, og å legge til rette for økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører i markedet for finansielle tjenester. 

Også bruken av kunstig intelligens og blokkjedeteknologi har hatt en stor innvirkning på utviklingen i fintech. 

– Det er spesielt spennende å følge utviklingen innenfor kryptovaluta og hvordan det påvirker den etablerte finansnæringen, sier spesialrådgiveren engasjert. 

– Vi ser at det er spesielt mange unge mennesker som spekulerer i såkalte desentraliserte valutaer. 

Ingeborg Frøysnes

Ifølge tall fra Skatteetaten har andelen som rapporterte at de eide kryptovaluta nesten doblet seg fra 2019 til 2020 til litt over 13 000 nordmenn, noe som tilsvarer verdier for nærmere 7,5 milliarder. Mest sannsynlig er tallet betydelig høyere, og kan dreie seg om verdier for flere titalls milliarder. En ny undersøkelse fra EY og Arcane Research estimerte faktisk at andelen nordmenn som eide kryptovaluta passerte 400 000 i mars i år.  

– Vi får henvendelser fra flere som ser for seg at de i fremtiden vil komme til å måtte rådgi kunder om investeringer av denne typenHer er det et spørsmål om å følge med på utviklingen, sier Ingeborg. 

VIL DU LÆRE MER? Finansforbundet bidrar til økt kompetanse om kryptovaluta og blokkjedeteknologi, og tilbyr medlemmer både webinarer og utdanningstilbud for å heve kompetansen på blant annet disse temaene.

Fintech-fabrikken

Finansforbundet har etablert kontakter med ulike fintech-miljøer. Målet er å øke kunnskap om hva som finnes, og hva miljøene tenker om utfordringene de står foran. 

– Vi har god dialog med de ulike fintech-miljøene i både Norge og utlandet, sier Ingeborg, og trekker frem The Factory som en spennende arena. 

The Factory er en startup-hub med base i Oslo. Siden starten i 2016 har de hatt over 200 startups innom. CEO, Hans Christian Bjørne, forteller at det har vært spennende å se at flere av fintech-selskapene utvikler seg raskt, får internasjonal oppmerksomhet og opplever sterk brukervekst. 

NORSK KRYPTOBØRS: Firi ble til fordi grunnlegerne Thuc Tuan Hoang og Øyvind Kvanes savnet en norsk aktør for kjøp og salg av bitcoin, ethereum og cardano.

– Det er naturlig å trekke fram kryptobørsen Firi (tidl. MiraiEx) som for tre år siden kom til The Factory Accelerator med tre deltidsansatte. De har nå vokst til 60 ansatte, 120 000 kunder og har fått med profilerte investorer som Skyfall Ventures, Ferncliff og Schibsted, forteller CEO-en og fortsetter: 

– Et annet høydepunkt var da norske Empower.eco, som bygger en sirkulærøkonomi-basert panteløsning for plastgjenvinning med blockchain, vant prisen som Sustainability Champion of the Year på Abu Dhabi Fintech Festival i 2021. 

Også Enin.ai, som med sine maskinlæringsløsninger innen KYC/AML og kredittvurderinger, har blitt et selskap i rask vekst og som lykkes å levere verdi til banksegmentet, med stadig flere banker på kundelisten. 

Og hvilke trender tror dere vil dominere Fintech i årene som kommer?  

– Nye reguleringer vil fortsette å være en driver for innovasjon i fintech-landskapet. Nå er det KYC & AML som får mye oppmerksomhet og som resulterer i at nye fintechs kaster seg inn i dansen om å levere løsninger som vil lette bankenes arbeid med å være “compliant”, sier Hans Christian. 

– I tillegg vil det være økt press på bankene å rapportere på ESG i alle ledd, samt rapportere på den nye Åpenhetsloven knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette åpner nye muligheter for smarte, agile fintech selskaper.

Ingeborg Frøysnes – Finansforbundet

Ingeborg påpeker at det fortsatt er noe å gå på når det gjelder skaleringsevne i norske fintechs, men at dette er i ferd med å endre seg. Allerede i år har man sett store investeringer, og flere aktører satser globalt. Et eksempel er selskapet Dune, som har utviklet en plattform som tilgjengeliggjør data fra kryptomarked. Med kun 16 ansatte hentet de nylig 600 millioner kroner i investeringer. 

– Dette viser hvor mye innovasjon som ligger i bruken av data. Data kan gi økt forekomst av skreddersydde løsninger for forbrukere, økt effektivisering av finansielle tjenester og mer treffsikker finansiell rådgivning. Dette vil påvirke folks arbeidshverdag, påpeker Ingeborg. 

Og en siste spådom for fremtiden: 

– Embedded finance blir også større i tiden fremover. Det vil si at man baker inn finansielle løsninger i andre løsninger. Vi ser det allerede for eksempel innenfor varehandel. Man kjøper et produkt på nett og får automatisk 3 måneders forsikring for produktet innbakt i betalingen. Denne typen løsninger vil det nok bare komme mer av, forteller Ingeborg. 

Søke støtte til utdanning innen fintech? Finansforbundet jobber for økt bevissthet og kompetanse om norsk fintech-næring, slik at medlemmer og tillitsvalgte kan få innsikt i hvordan teknologiske- og regulatoriske forhold påvirker arbeidslivet og samfunn.

Ordliste:
KYC = Know-Your-Customer
AML = Anti-Money-Laundering
ESG = Environmental, Social, & Governance
GDPR = General Data Protection Regulation. Innført i 2018, med et mål om å styrke personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. 
PSD2 = EU-direktiv som regulerer betalingstjenester, innført i 2019. Direktivet åpnet for at bankkunder kunne bruke andre aktører enn de tradisjonelle bankene til å utføre betalinger og transaksjoner. 

Last ned Startup Beat #3 (PDF):

Dette magasinet fra TheFactory ser nærmere på fintech-utviklingen i Norge – og presenterer Finansforbundets rolle i dette landskapet.

” – Our focus is very much on building competence and ensuring that we are a part of the discussion. Our members represent a sector in constant development and Fintechs are essential to this understanding.” Vigdis Mathisen, FSU President.