Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ansatteierskap gir høyere produktivitet og motivasjon blant ansatte

En ny rapport fra Menon Economics konkluderer med at ansatteide selskaper er en robust eierskapsmodell med mange fordeler.

Eierskap i bedrifter spiller en viktig rolle når det gjelder maktbalanse, medbestemmelse, økonomisk fordeling, omstillingskapasitet og beredskap. Dessverre har eierskapsdebatten i Norge har vært polarisert, og har ofte handlet om formuesbeskatning og offentlig eierskap.

Vi opptatt av ansatteierskap, eller medeierskap. Fordi stadig mer forskning viser at denne eierskapsmodellen styrker den norske modellen, bedriftenes lønnsomhet og de ansatte.

Fersk rapport

På oppdrag for Finansforbundet og Samvirkene har Menon Economics analysert den økonomiske betydning av ulike eierskapstyper i norsk næringsliv. Rapporten “Effekten av eierskapstyper” ble lansert på et frokostseminar i regi av Polyteknisk Forening og Finansforbundet, etterfulgt av en panelsamtale om demokratisk eierskap innenfor rammene av den norske modellen.

Rapporten beskriver systematiske forskjeller mellom eierskapstyper og økonomisk utvikling, med et særlig fokus på medarbeidereierskap og samvirker:

  1. Hva er omfanget av ansatteierskap og samvirkeforetak i norsk næringsliv?
  2. Hvordan gjør ansatteide selskap og samvirker det sett opp mot selskap med andre eiertyper?

Høydepunkter i rapporten:

  • I 2021 cirka 570 ansatteide selskaper og 1 500 samvirker i Norge.
  • Ansatteide selskaper og samvirker står samlet for en betydelig andel av økonomien, med økende tendens over tid. Betydelig vekst i verdiskaping siden 2008.
  • Ingen signifikante forskjeller i vekst i verdiskaping eller sysselsetting mellom ansatteide selskaper og resten av næringslivet (ansatteierskap verken hemmer eller fremmer vekst i seg selv).
  • Robust eierskapsform: Under økonomiske kriser presterer ansatteide selskaper på linje med resten av næringslivet.
  • Tilpasningsdyktig eierskapsform: Størst konsentrasjon i kunnskapstjenester, IKT og handel (for ansatteide selskaper), og i sosial- og helsetjenester (for samvirker).
  • Ansatteide selskaper viser høyere produktivitet og driftsmarginer sammenlignet med gjennomsnittet i norsk næringsliv.
  • Økt motivasjon blant ansatte, følelse av tilhørighet, potensiale for bedre arbeidskultur.

Last ned hele rapporten: