Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Fem budsjettips til 10 statsråder

Regjeringen starter budsjettarbeidet for 2025 med budsjettkonferansen 11.–13. mars. Vi har gitt innspill på fem viktige temaer for deg som jobber i finans.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Finansdepartementet.

Vi har sendt innspillene til statsrådene Tonje Brenna, Kjersti Toppe, Karianne Oldernes Tung, Trygve Slagsvold Vedum, Andreas Bjelland Eriksen, Erling Sande, Lubna Jaffery, Kari Nessa Nordtun, Oddmund Hoel og Jan Christian Vestre.

Finansskatt og ekstra arbeidsgiveravgift

Den økte arbeidsgiveravgiften for høytlønte, spesielt innen finanssektoren, rammer distriktene og særlig lokal- og regionbankene. Dette skaper en dobbel byrde sammen med finansskatten, og straffer mindre banker som satser på god rådgivning. Vi etterlyser en helhetlig vurdering av reguleringer for å opprettholde en diversifisert bankstruktur og konkurransedyktig marked.

Kompetanse

Det er et stort behov for kompetente ansatte og livslang læring i finansnæringen, spesielt med tanke på grønn omstilling og økende regulatoriske krav. Vi støtter regjeringens bransjeprogram for finansnæringen og trepartssamarbeid om etter- og videreutdanning.

Bærekraft og sirkulær økonomi

Finansnæringens har en viktig rolle i bærekraftig omstilling og utfordringene med tilgangen til gode data må tas på alvor. Vi støtter opprettelsen av en sentral offentlig database for bærekraftsinformasjon og foreslår målrettede skatte- og avgiftsendringer for å fremme sirkulær økonomi.

Likestilling

Myndighetene må arbeide for å sikre barnehageplasser for å redusere ulønnet permisjon og lukke likelønnsgapet.

Medeierskap

Ansattes medeierskap i egen bedrift er et middel for verdiskaping, omstilling og en jevnere fordeling av verdiskapingen i samfunnet. Vi ber myndighetene legge til rette for medeierskap, fordi det blant annet vil bidra til økt demokratisering i bedriftene og arbeidslivet.

Last ned: