Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finans og frontfaget

Finans Norge har laget en rapport om finansnæringens lønnsdannelse sett i sammenheng med frontfaget.
– Rapporten gir en god diagnose på utviklingen, men Finans Norge skriver ut helt feil medisin, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Last ned rapporten (PDF)

Finans og frontfaget

Rapporten “Finans og frontfaget” ble presentert og debattert på Finans Norges webinar onsdag 9. februar. Mathisen deltok i debatten med Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge, og Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Vigdis Mathisen
Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet

Finansnæringen har i mange år hatt en samlet lønnsvekst som har fremstått høyere enn frontfaget (konkurranseutsatt industri) forutsetter.

– Det skyldes i hovedsak skjevfordelingen av bonuser og kompetanseskiftet i næringen. Skjevfordelingen av uregelmessige tillegg som ikke er gjenstand for forhandlinger er et problem som arbeidsgiverne alene må ta ansvar for. Kompetanseskiftet i næringen er en årsak til økt lønnsdannelse som vi har påpekt i flere år, sier Mathisen.