Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet fortsetter samarbeidet med CARE

Finansforbundet har vedtatt en ny samarbeidsavtale med CARE som varer til 2025. – Vi opplever stor oppslutning og stolthet for vår støtte til CAREs viktige arbeid for kvinners rettigheter og likestilling, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Grundig evaluering

Nå, i 2021, ønsker Finansforbundet å ta en mye tydeligere posisjon innenfor bærekraft. – Derfor har det vært viktig for oss å evaluere CARE-samarbeidet, og vurdere en ny samarbeidsavtale opp mot våre prioriterte bærekraftmål og planer fremover når det gjelder internasjonal solidaritet og bistandsarbeid, sier Mathisen.

Forbundet har i løpet av høsten vurdert flere samarbeidspartnere med ulike innretninger knyttet til internasjonal solidaritet og bistandsarbeid, men det ble raskt tydelig at samarbeidet med CARE fortsatt fremstår som viktigst og mest relevant for forbundets medlemmer.

Tre prioriterte bærekraftmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden. Finansforbundet har valgt å prioritere tre mål som står nærmest vår virksomhet – fordi vi tror det er her vi har størst påvirkningskraft:

  • 5 – likestilling mellom kjønnene
  • 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 13 – stoppe klimaendringene
Forbundsleder Vigdis Mathisen og den nye generalsekretæren i CARE, Kaj-Martin Georgsen, fant tonen i sitt første møte 1. desember.

– Vi har en god dialog med CARE, og ser at vi kan forbedre samarbeidsavtalen slik at vårt engasjement for internasjonal solidaritet i større grad kan integreres i vårt arbeid med våre prioriterte bærekraftsmål, sier Mathisen.

Om CARE

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner. CARE Norge er til stede i 13 land og jobber for likestilling og kvinners rettigheter, med fokus på hjelp til selvhjelp gjennom spare- og lånegrupper. Les på care.no