Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hjemmekontor kan bli en likestillingsutfordring

Flere yngre kvinner enn yngre menn i finans ser for seg flere ukedager på hjemmekontor når koronaen er over, viser en ny undersøkelse blant Finansforbundets medlemmer.
– Arbeidsgivere bør åpne for mer hjemmekontor etter pandemien, sier Finansforbundets nestleder Arne Fredrik Håstein.

Nestleder Arne Fredrik Håstein. Foto: Sverre Christian Jarild.

Undersøkelsen viser at det er i gruppene under 35 år at kjønnsforskjellene er mest tydelige; 65 % kvinner og 50 % menn ønsker å fortsette med hjemmekontor 2-3 dager i uken når det blir mulig igjen.

– Det vil være en stor fordel for alle om arbeidsgivere åpner for mer hjemmekontor etter pandemien, sier Finansforbundets nestleder Arne Fredrik Håstein. – Vi vet at flere av de største finansforetakene har nedsatt grupper som jobber med dette nå. Disse må imidlertid være bevisst på strukturer som kan sette likestillingen tilbake.

Håstein understreker at det er vanskelig å forutse konsekvensene av det nye arbeidslivet etter pandemien. Hvor viktig vil for eksempel den fysiske tilstedeværelsen være i fremtiden når det gjelder karriere? Hva vil kreves av fremtidens ledere for å se og motivere de ansatte dersom hjemmekontor blir en del av arbeidshverdagen?

– Vi vet at fysisk tilstedeværelse var viktig for å få de utfordrende og utviklende arbeidsoppgavene før pandemien. Det har vært en fordel å være synlig, både på formelle og mindre formelle fysiske møteplasser. Ettersom pandemien har blitt såpass langvarig antar vi at mange ledere har funnet ulike strategier for å følge opp og se sine ansatte selv om de ikke er fysisk sammen. Disse bør videreføres og utvikles dersom hjemmekontor blir en del av hverdagen i fremtiden, sier han.

­ 75 % av de spurte har hjemmekontor i dag. Undersøkelsen viser at de aller fleste trives med det: 8 av 10 svarer godt eller veldig godt. Her er det lite variasjon mellom kjønn og alder. Like mange opplever at hjemmekontor gir en veldig god balanse mellom jobb og fritid og at oppgavefordelingen mellom partnerne på hjemmebanen ikke har endret seg etter innføring av hjemmekontor.

– Vi har alle et ansvar for at fremtidens arbeidsliv løser utfordringer knyttet til balansen mellom fritid, livskvalitet, arbeidsfordeling på hjemmebane osv. Nå har vi muligheten til å tenke nytt og organisere arbeidsdagen på en slik måte at den skaper like muligheter for begge kjønn. Vi må ikke komme dit at likestillingen i arbeidslivet blir satt tilbake som følge av en pandemi. Det er det ingen som tjener på. Dette ansvaret påligger ikke bare den enkelte, men også arbeidsgivere og fagforeninger, sier Håstein.

Hans oppfordring til alle er å være oppmerksom på de små tingene som kan gjøre at uheldige likestillingsmønstre kommer tilbake. – Når den nye arbeidshverdagen skal organiseres må det gjøres med innsikt og varsomhet rundt både muligheter og hindringer for likestilling i finans. På en slik måte kan vi ta to skritt fremover, og ikke et skritt tilbake, avslutter nestlederen i Finansforbundet.

Bærekraftig finans

Hjemmekontor – en gave eller en forbannelse?

Kan du gjøre en forskjell for en kollega, medarbeider eller venn i disse rare tider?

Les nestleder Arne Fredik Håstein sin kronikk i Finansfokus