Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Likestilling

Likestilling og likelønn er et av Finansforbundets prioriterte områder.

Vi jobber for at begge kjønn skal ha like muligheter og rettigheter i arbeidslivet. Finansforbundet skal bidra til økt bevissthet som gjør at næringen selv tar ansvar og ser muligheter i et mer likestilt og mangfoldig næringsliv.

En finansnæring som ikke klarer å rekruttere, utvikle og beholde begge kjønn vil på sikt tape konkurransekraft. Likestilt deltakelse vil styrke både konkurranseevnen og endringsviljen i finans. Det er bra for både næringen og samfunnet.

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt har vi samarbeidet med CARE om viktige tema som likestilling, solidaritet og kvinners rettigheter siden 2009. Vår finansiell støtte har gått til CAREs arbeid med spare- og lånegrupper i Mali og Burundi. Prosjektet inkluderer nå også å hjelpe kvinner med linking til mikrofinansinstitusjoner.

Var dette nyttig?