Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Enighet om ny hovedavtale

Finansforbundet og Finans Norge/NHO er enige om ny hovedavtale for finans 2024 – 2027.

Forbundsleder Vigdis Mathisen og Finans Norges forhandlingsdirektør Thomas Keiserud startet hovedavtaleforhandlingene 10. januar.

I forhandlingene fremmet Finansforbundet krav om å regulere bruken av kunstig intelligens (KI) og algoritmer i bedriftene, men Finans Norge avviste å nedsette et utvalg for å se på slike reguleringer. Partene ble i stedet enige om å opprette et fagforum for KI i finans.

– Jeg er overrasket og forundret over at arbeidsgiver ikke ønsket å få regulert KI. Vi kommer uansett til å jobbe videre med dette i bedriftene, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Finans Norge ønsket å gjøre endringer i hovedavtalen som handler om tillitsvalgtes medvirkning ved ansettelser og lønnsfastsettelser. Dette ble avvist av Finansforbundet.

– Dette er en ordning vi opplever som god og hvor tillitsvalgte kan spille inn andre perspektiv i ansettelsesprosessene. Det handler om innflytelse vi ikke kan gi fra oss, sier hun.

I stedet ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som skal diskutere bestemmelsene i kapittel 10-3, også sett mot Sentralavtalens kapittel om Lønn.

Partene ble enige om å innføre et nytt annet punktum i § 8-2 (3) som presiserer at ledere med personalansvar ikke kan velges som tillitsvalgt.

Det ble ellers kun små endringer i hovedavtalen denne gangen.

Forslag til ny hovedavtale må først behandles av de respektive organisasjonenes styrende organer før det får virkning. Fristen for dette er torsdag 18. januar.

Les hele protokollen

Hva er Hovedavtalen?

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold i bedriftene, og er et viktig verktøy for våre tillitsvalgte som jobber for medlemmene. Den påvirker innflytelsen tillitsvalgte har på flere områder, noe som er viktig for alle ansatte.

De fleste som jobber i finansbransjen er omfattet av avtaleverket vårt med arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge, som fra 1. januar 2023 ble en landsforening i NHO. Det omfatter over 20 000 medlemmer, i hovedsak bank og forsikring.

Vårt forhandlingsutvalg:

Fra venstre:
Arne Fredrik Håstein, nestleder
Vigdis Mathisen, forbundsleder og leder av forhandlingsutvalget
Karolina Lindqvist, styremedlem, SpareBank 1 Gruppen
Ellen Kristin Enger, styremedlem, Gjensidige
Jan Flaskerud, styremedlem, Skue Sparebank (Eika Alliansen)
Runar Wilhelm Henriksen, direktør
Sven Eide, leder Politikk og sjeføkonom
Vegard Thorbjørnsen, spesialrådgiver
Lillian Hattrem, styremedlem, DNB
Jørgen Lønnquist, styremedlem, Nordea
Pål Behrens, leder Arbeidsliv og advokat (H)
Anne Ruth Fedje Eckholdt, advokat