Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

Nå har regjeringen bestemt at arbeidstakere i to nye bransjer får muligheten til å delta i etter- og videreutdanning tilpasset sin jobbhverdag. – Et viktig gjennomslag for våre 34 000 medlemmer, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Ansattes kompetanse og kompetanseutvikling er et av Finansforbundets viktigste satsingsområder. Finansforbundet har i lang tid jobbet med regjeringens kompetansereform, og aktivt påvirket myndigheter og beslutningstakere, direkte og gjennom YS.

– Med dette bransjeprogrammet viser regjeringen at de tar to viktige bransjer med store omstillingsbehov på alvor, sier Mathisen.

Finansforbundet har i flere år prioritert å gi medlemmene stipend og gratis studieplasser for å sikre sin kompetanse i en bransje som utvikler seg raskt.

Trepartssamarbeid i praksis

Bransjeprogrammene er et spleiselag. Staten betaler for at videregående opplæring, fagskoler, høyskoler og universiteter skal drive og utvikle relevante tilbud. Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.

Les mer (regjeringen.no)