Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Støtter charter for kvinner i finans

Finansforbundet har signert charteret Kvinner i finans, som ble lansert av en rekke finans- og næringslivstopper i dag.

17. juni 2021
– Denne type initiativ er viktig for å få fortgang i arbeidet med å få flere kvinner i ledende stillinger, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.


Charteret Kvinner i finans har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge.

Finansforbundet har jobbet med likestilling og likestilt deltakelse over mange år. Både gjennom å styrke tariffavtalene, forskningsinitiativ og dialog og konkrete tiltak sammen med ledelsen i bedriftene.

– Forpliktelser, handling og rapportering er helt nødvendig for å få resultater, sier Mathisen.

I 2019 lanserte vi rapporten «Kvinner i finans. Kan ikke, får ikke eller vil ikke? (PDF)» som blant annet sier at kunde- og resultatansvar er avgjørende for å nå toppen – både når det gjelder lønn og karriere.

Den peker også på at dette er vanskelig å kombinere med familie- og omsorgsoppgaver. Forbundet vil i samarbeid med CORE grave dypere i funnene i denne rapporten.

– Som et ledd i vårt arbeid med å hente kunnskap og fremme en bedre kjønnsbalanse i leder- og ekspertstillinger i bransjen, finner vi det naturlig å støtte Kvinner i finans charter, sier Mathisen.