Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Veikart for sirkulær finansnæring 2.0

I mai ble Veikart for sirkulær finansnæring 2.0 lansert på Den store sirkulærkonferansen i Asker kulturhus.
– Myndighetene må legge til rette for bedre rammebetingelser og insentiver. Dette veikartet er et steg i riktig retning, sier nestleder Arne Fredrik Håstein.

Veikartet er et samarbeid med Circular Norway, Verdens naturfond (WWF) og Finansforbundet. Rapporten gir innsikt i drivere, barrierer, sirkulære finansprodukter og anbefalinger.

Rapporten i korte trekk:

 • Finansnæringen spiller en avgjørende rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi ved å vri kapitalen mot bærekraftige og sirkulære aktiviteter.
 • Veikart for sirkulær finansnæring 2.0 er ment å inspirere bank, skadeforsikring og investeringer slik at finansnæringen bidrar til utviklingen av sirkulære produkter og tjenester.
 • Veikartet er bygget rundt fem pilarer
  1. Strategi og styring
  2. Risikostyring for sirkulær økonomi
  3. Mål og indikatorer
  4. Sirkulær økonomi i produkter og tjenester
  5. Tverrsektorielt partnerskap

De fire første pilarene retter seg mot internt arbeid i den enkelte
finansvirksomhet, mens det femte setter søkelys på
samarbeid i finansnæringen.

Rapporten peker også på en rekke handlingspunkter og anbefalinger til myndighetene som skal vise retning, samt eksempler fra europeiske finansinstitusjoner.

– Dette veikartet skal gi inspirasjon for å skape en retning for bank, investering og skadeforsikring. Det er en god start. Vi ønsker likevel å påpeke at finans fortsatt har et stykke å gå. Myndighetene må legge til rette for bedre rammebetingelser og insentiver. Vi håper og tror at dette veikartet er et steg i riktig retning, sier nestleder Arne Fredrik Håstein.

Last ned Veikart for sirkulær finansnæring 2.0 (PDF):