Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Viktig samarbeid om kunstig intelligens og personvern

Finans Norge og Finansforbundet har etablert et samarbeidsforum om kunstig intelligens i finansnæringen. – Vi har felles interesse av dialog på dette området, sier Maria Østli, advokat i Finansforbundet.

Samarbeidsforumet består av, fra venstre: Maria Østli, advokat i Finansforbundet, Cathrine Bjoland-Øverby, advokat i Finans Norge, Ida Flaatten, advokat i Finansforbundet og Katarina Lægreid Buzatu, advokat i Finans Norge. Foto: Finans Norge.

KI-utviklingen skjer raskt, påvirker arbeidslivet og finansnæringen leder an i utviklingen og bruk av kunstig intelligens.

Derfor har partene etablert et samarbeidsforum om kunstig intelligens og personvern, for å sikre seg oppdatert og relevant kunnskap på området. Formålet er å utveksle erfaring og dele kunnskap om kunstig intelligens og personvern i bransjen.

Første møte ble holdt før påske, og planen er å møtes fire ganger i året og ellers ha løpende kontakt ved behov.

Finans Norge og Finansforbundet ble enige om å etablere samarbeidsforumet i forbindelse med hovedavtaleforhandlingene tidligere i år.