Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Policy for kunstig intelligens

Vi mener digitalisering skal være verdiskapende, etisk ansvarlig og de ansattes arbeidsforhold må ivaretas.

Finansforbundets policy for kunstig intelligens i arbeidslivet (PDF):

Vedtatt av forbundsstyret januar 2024.

Oppsummert:

Kunstig intelligens (KI) er en samlebetegnelse på teknologier som handler om å utvikle datasystemer som blant annet er selvlærende og kan løse komplekse problemer. Navnet kommer av at maskiner utfører oppgaver som krever “kognitive” funksjoner, noe vi vanligvis assosierer med mennesker.

Kunstig intelligens har potensial til å effektivisere samfunnet og arbeidslivet. Samtidig er det betydelige etiske og moralske spørsmål knyttet til teknologien, som utvikler seg så raskt at det er vanskelig å holde tritt med reguleringer og rammebetingelser.

Finansforbundet følger med på flere aktuelle forhold knyttet til bruken av kunstig intelligens: Kompetansekrav, arbeidsmiljø- og forhold, personvern, diskriminering og involvering av tillitsvalgte med mer.

Policyen fokuserer særlig på disse hovedområdene:

  • Dataetikk og kunstig intelligens i finansnæringen
  • Regulering av kunstig intelligens og algoritmestyrt ledelse på arbeidsplassen
  • Kompetansebehov og tilbud
  • Synlighet

Var dette nyttig?