Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

HR-direktør: Dette er kompetansen du bør ha på CV-en

Det digitale skiftet skyter fart og får konsekvenser for hva arbeidsgivere leter etter hos sine nye ansatte.

Tove Selnes i Storebrand.
– Fersk digital kompetanse er noe av det bedriftene trenger nå, sier Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand.

Dette gjelder ikke minst innen bank, forsikring og andre finansinstitusjoner.

Før: Du tok en tradisjonell økonomiutdanning, og kunne flyte på kompetansen din i tjue til tretti år, uten å tenke altfor mye på vedlikehold og læringsevne. Kompetanse og kunnskap ble sett på som lagervare med ekstremt lang lagringstid.

Nå: Utdanning må kontinuerlig oppdateres. Kompetanse kan gå ut på dato i løpet av noen år. Det digitale skiftet har satt en ny standard for jakten på kunnskap. Bedriftene leter etter medarbeidere som forstår hva det betyr å være i en kontinuerlig læringsprosess og tilpasse seg nye behov hele tiden. Kompetanse har blitt ferskvare.

Evnen til å fornye seg er viktig kompetanse

Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand, vet hva slags kandidater som står på ønskelisten til arbeidsgiverne i den nye jobbhverdagen. Hun er egentlig jurist, med lang fartstid innen HR som går helt tilbake til 1995. Hun var åtte år i konsernledelsen til Opera Software, og har fulgt det digitale skiftet på kloss hold. Tove kan bekrefte at evnen til å lære og fornye seg er en helt avgjørende faktor når finansselskaper finsikter kandidater.

Tester læringsevnen

– Vi ser etter mer enn karakterer og utdanningssted. Ved å teste Learning Quotient (LQ) kan vi for eksempel måle hvordan søkere klarer å tilegne seg ny kompetanse. Slike tester gir utslag på hvor nysgjerrige de er, evnen til å gyve løs på nye oppgaver, og ikke minst å kunne omsette kunnskap til fornuftig praksis. Parallelt med denne endringen må selvsagt bedriftene også legge til rette for kontinuerlig kompetansebygging for den enkelte, sier Tove.

Egenskaper gull verdt, ifølge Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand:

  • Å kunne demonstrere evnen til å lære
  • Å omsette kunnskap til fornuftig praksis
  • Å vise selvstendighet og ta eget initiativ
  • Å dele sin kunnskap og sine erfaringer
  • Å jobbe knallhardt der du er akkurat nå
  • Å vise evne til å forstå forbrukeren
  • Å bygge et yrkesmessig nettverk
Tove Selnes og Ehsan Toucerkany i Storebrand.
Fra venstre: Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand og senior utvikler Ehsan Toucerkany i Storebrand.

Kunden fortsatt i fokus

Det digitale skiftet innebærer med andre ord at vi må innstille oss på stadige skift når det handler om kompetanse. Det innebærer ikke at møtet med folk skyves i bakgrunnen. Det digitale skiftet øker tvert i mot muligheten for å møte folk, ikke minst på nye digitale flater. Det er både viktig og nødvendig, ettersom forbrukernes makt blir stadig sterkere. Muligheten for individuelle valg enten det gjelder sparing eller forsikring øker når den enkelte kan hente ut informasjon mye enklere enn før. Ifølge Tove er Storebrand godt rustet for morgendagens kundeutfordringer med en strategi for møtet med kundene: people first – digital always!

Å lære og fornye seg er en helt avgjørende faktor!

Tove Selnes

Chatteroboter og nye fagmiljøer

– Det er ingen tvil om at banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner jakter på helt ny kompetanse. Kanskje oppstår det helt nye fagmiljøer og stillinger vi før ikke tenkte på som finansjobber. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et viktig verktøy for å kunne gi bedre kundeservice. Det gjelder å bruke de digitale mulighetene på rett måte. Vi har for eksempel erfaringer som viser at hvis en chatterobot blir for lik et menneske, er det ikke nødvendigvis positivt for kunden. Og vi må aldri glemme at det beste for kunden er fokuset vårt, sier Tove.

Ti talenter i sandkassen

Fremtiden handler altså om å ta initiativ, fornyelse og å eksperimentere seg frem til nye løsninger til det beste for kundene. Kanskje er det derfor Storebrand kaller sitt program for summer internship for Sandbox. Etter en prosess med over 300 søkere i fjor, startet en periode på seks travle sommeruker, der 10 studenter i et tverrfaglig team løste en reell problemstilling og laget en digital løsning for kundene. Sandbox er også et av flere tiltak for å kapre attraktive hoder. Fersk digital kompetanse, kunnskap om interaktiv design og vilje og evne til å forstå forbrukeren er gull verdt for den som vil sikre seg en plass i sandkassen.

Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand.
– Det digitale skiftet øker muligheten for å møte folk, sier Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand.

Fleksibilitet og agilitet

– Vi har et internt uttrykk som vi kaller å nudge. Det handler om de bitte små puffene i riktig retning som skaper endring over tid. Det kan for eksempel være grep i forhold til kontorlandskap, flere spontanmøter og færre tradisjonelle møter. Stikkord er fleksibilitet og agilitet. Det tar selvsagt tid å endre lange tradisjoner, men vi har ikke noe valg. På sikt er vi helt nødt til å bli smartere og smidigere, for å være rigget for morgendagens forbrukere.

Rigger for fremtiden

Tove Selnes er selv et godt eksempel på den teften som selskapene leter etter: Det handler om å være motivert for fornyelse av både seg selv og arbeidsplassen. Å si ja til spennende utfordringer du i utgangspunktet ikke ser løsningen på. Å kunne dele kompetanse, for å oppnå resultater i team. Å kunne lede seg selv. Det er slike egenskaper arbeidsgivere som vil rigge for fremtiden jakter på.

Toves tips til deg som søker jobb!

  • Ta ansvar og verv i løpet av studiet. Ledererfaring på CV’en er gull verdt
  • Få tydelig frem at du forstår hva kontinuerlig læring på jobben innebærer
  • Uthev egenskaper som lærelyst, motivasjon og nysgjerrighet i CV’en din