Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Gir unge i bransjen en møteplass

Da tilbudet hun lette etter ikke fantes, bestemt Ine Oftedahl seg for å skape det selv.

Ine oftedahl og Celine Brovoll ir unge i finansbransjen en møteplass gjennom tiltaket Ung i finans.
Med over tusen medlemmer i løpet av det første halvannet året, tyder mye på at et nettverk som Ung i Finans har vært savnet.

Etter fem år med ulike lederverv i studietiden, savnet Ine Oftedahl et liknende fellesskap da hun begynte å jobbe som konsulent i DNB. Det valgte hun å gjøre noe med.

– Da jeg begynte i DNB som konserntrainee fikk jeg en «jobbfamilie» med på kjøpet i de andre traineene. Men selv om vi støtt og stadig utvekslet erfaringer, var jeg begrenset til egen bedrift og visste lite om bransjen ellers.

En møteplass på tvers av fagfelt

Sammen med studievenninnen Iselin Tennfjord, drømte Ine om en møteplass i bransjen hvor unge på tvers av utdannelse, stillinger og bedrifter kunne møtes for både faglig og sosialt utbytte. Etter hvert innså hun at det hun lette etter ikke fantes, og at det var opp til dem å skape det selv.

Høsten 2016 så Ung i Finans dagens lys, og en interesseorganisasjon og et nettverk for unge under 35 år i finansbransjen var født. Et styre ble satt, som i dag består av syv styremedlemmer med ulike roller. I styret sitter blant annet advokatfullmektig Celine Brovoll, som fikk høre om nettverket via arbeidsgiveren sin, advokatfirmaet Wiersholm.

– Først og fremst skal UiF være en møteplass på tvers av fagfelt. Det er sjelden man møter andre i bransjen på sin egen alder, og via nettverket møter man også jevnaldrende bransjekolleger på tvers av studieretninger og jobb. Det er lett å havne i en boble i bedriften man jobber, og det vil vi at Ung i Finans skal motvirke, sier Celine.

Ine Oftedahl og Celine Brovoll fra Ung i Finans
Ine og Celines tips til andre som vil ta liknende initiativ, er å tenke langt frem i tid på hva man egentlig ønsker, og sette av tid til å finne de riktige folkene.

Arrangerer treff fire ganger i året

I dag teller nettverket over 1200 medlemmer, og omfatter alt fra transaksjonsrådgivere, meglere og advokater til administrerende direktører fra blant annet advokatfirmaer, forvaltningshus, mediehus, analysehus, investeringsbanker og offentlige myndigheter i norsk finansbransje. Rundt fire ganger i året arrangerer Ung i Finans treff med relevante paneldebatter og foredrag om aktuelle temaer, hvor det også er rom for nettverking og sosialisering. Treffene finansieres gjennom bidrag fra sponsorer.

– Tidligere foredragsholdere har blant annet vært finansminister Siv Jensen, Elisabeth Haug i Vipps, Idar Kreutzer fra Finans Norge og Pål Simonsen som er norgessjefen i Tesla. Det er både mingling før og etter foredragene, og så avslutter vi med en middag, forteller Ine.

I fjor arrangerte de også en jentemiddag hvor anerkjente profiler fra den norske finansbransjen som Tone Lunde Bakker, sjef i Swedbank i Norge, Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea og Liv Ingeborg Blekkerud, CFO i Verdane Capital, fortalte om sin bakgrunn og karriere.

Fra studietiden er folk vant til at det er mye som skjer med foreninger og arrangementer, og så blir det bom stopp i arbeidslivet.

Ine Oftedahl

Ung i Finans har hovedfokus i Oslo og tar en aktiv rolle for å samle unge på tvers av selskaper og nisjer innad i finans. Ikke minst tar de en aktiv rolle for å oppfordre selskap til å fokusere på å drive frem sine unge talenter.

Bom stopp i arbeidslivet

Med over tusen medlemmer i løpet av det første halvannet året, tyder mye på at et nettverk som UiF har vært savnet.

– Jeg tror flere har følt at det var noe som manglet i bransjen. Fra studietiden er folk vant til at det er mye som skjer med foreninger og arrangementer, og så blir det bom stopp i arbeidslivet. Det koster heller ingenting å være med i UiF, som jeg også tror er en positiv faktor, forteller Ine.

Har dere tips til andre som ønsker å ta initiativ på arbeidsplassen sin?

– Ta tiden til hjelp. Vi snakket for første gang om Ung i Finans om vinteren for to år siden, så det var en modningsprosess. Vårt tips er å tenke langt frem i tid på hva man egentlig ønsker, og sette av tid til å finne de riktige folkene. Du må være ganske motivert for å jobbe ved siden av din vanlig jobb, forteller de to.

Ine Oftedahl i Ung i Finans
Etter fem år med ulike lederverv i studietiden, savnet Ine Oftedahl et liknende fellesskap da hun begynte å jobbe som konsulent i DNB. Det valgte hun å gjøre noe med.

Må fokusere på det unge er opptatt av

I likhet med det å være medlem i Ung i Finans handler det å være organisert også om å være en del av et fellesskap og noe større. Og selv om finansbransjen ligger over landsgjennomsnittet med seks av ti fagorganiserte, er likevel flertallet av norske arbeidstakere ikke medlem av en arbeidstakerorganisasjon. For at trenden skal snu, tror Celine at fagorganisasjoner må bli flinkere til å tilpasse seg de unge, og vise hva de kan tilby for å dekke unges behov.

– De unge tenker annerledes, og føler at de ikke behov for en fagorganisasjon på samme måte som generasjonene over oss. Fagorganisasjonene må fokusere mer på det som vi er opptatt av og kan dra nytte av. Min fagorganisasjon tilbyr blant annet gunstig rente på boliglån gjennom samarbeid med en bank, sier Celine og fortsetter:

– Fordelen med å være organisert, er at du ikke står alene dersom det skulle skje noe. Da har du en organisasjon i ryggen. De har masse erfaring fra en drøss av lignende saker og kan hjelpe deg med å håndtere det du står oppi. I tillegg får du en forutsigbar inntekt gjennom tariffavtale med lønns- og arbeidsvilkår som er fremforhandlet mellom arbeidsgiver og fagorganisasjonen, legger hun til.

Fordelen med å være organisert, er at du ikke står alene dersom det skulle skje noe, sier Celine Brovoll.

Ikke noe vi kan ta for gitt

Vi er generelt ganske godt beskyttet i Norge av det regelverket som Stortinget har vedtatt gjennom blant annet arbeidsmiljøloven og ferieloven. Dette er unikt for Norge og ikke en selvfølge i mange andre land. Men det er heller ikke noe vi kan ta for gitt.

– Fagorganisasjonene sørger for at norske arbeidstakere sine interesser fortsetter å ivaretas, også i fremtiden, konstaterer Celine.

Dette er Ung i Finans

  • Et nettverk etablert av Ine Oftedahl og Iselin Tenfjord i 2016 for alle under 35 år som jobber i finansnæringen i Norge
  • En arena for nettverksbygging og sosialisering, hvor man kan utveksle erfaringer, få nye impulser og bygge relasjoner
  • Skal fremme kompetanse, legge til rette nettverksbygging og fremme unge fagfolk i finansbransjen
  • Har per i dag over 1200 medlemmer med et tittel- og funksjonsspenn fra transaksjonsrådgivere og meglere til advokater og administrerende direktører