Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansjobbene som realiserer det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler om å ta bevisste valg, og her spiller finansnæringen en viktig rolle.

Nanna Ringstad jobber med det grønne skiftet i Finansforbundet.
Ifølge Nanna Ringstad i Finansforbundet kan grønn bevissthet godt kombineres med økonomisk gevinst.

Det kan bety nye, meningsfylte jobber for den som ser etter grønne karrieremuligheter.

Vi lever stadig grønnere, og de aller fleste er enige om at fremtiden er grønn. Men hva med arbeidslivet? Hvilke jobber kan kalles grønne? Vil det være slik at noen jobber vil ha grønnere effekt enn andre? Og finnes det en smart, grønn jobb som faktisk gjør en forskjell?

Kapital er avgjørende

Det snakkes om energisparing, miljøvennlige løsninger, og ikke minst om bærekraft. Utfordringen er å gripe de mulighetene som ligger i overgangen til en lavutslippsøkonomi. I dette viktige regnestykket er kapital en helt avgjørende faktor når det grønne skiftet skal realiseres. Finansbransjen kan bli en grønn pådriver i utviklingen, og én ting er sikkert: Grønn bevissthet lar seg godt kombinere med økonomisk gevinst. Og forståelsen av det grønne skiftet må være allsidig og raus, ifølge spesialrådgiver Nanna Ringstad i Finansforbundet.

Det handler om å tilpasse seg en uunngåelig utvikling!

Nanna Ringstad

Bevisste, grønne valg

– Det grønne skiftet er ikke noe quick fix, det handler om å ha en bevisst langsiktig tankegang, akkurat som man bør ha med sparepenger. Det finnes flere smarte, grønne fond, og vi vet at sparing i disse kan bli lønnsomt over tid. Vi ser en økende fart og fokus på større transparens og grønn satsing. Nettopp her ligger det meningsfylte for nye ansatte i bransjen vår: Å kunne hjelpe kunder til å ta bevisste, grønne valg med sparepengene sine. Å stake ut en grønn kurs, som er lønnsom for den enkelte på flere måter. I tillegg til formålet – finansiell avkastning – kan denne kursen være forankret i et bevisst, moralsk kompass, sier Nanna.

Bærekraftkunnskap i møte med kunden

Og for all del. Finansbransjen er allerede i gang. Det langsiktige målet er å bli en fremoverlent bidragsyter i det grønne skiftet. Planen er at fremtidens rådgivere skal være godt rustet med oppdatert bærekraftkunnskap i sitt møte med kunden.

– Å ha et bevisst forhold til sparepengene sine kan ha en langt mer bærekraftig effekt enn å gå i butikken og kjøpe bærekraftige produkter. Privatøkonomiske valg er et effektivt verktøy når det gjelder hvordan vi ønsker at morgendagens samfunn skal fungere. For å kunne gi kundene gode råd, må rådgiveren ikke bare kunne vise til hvilke grønne muligheter som finnes. Det må også kunne dokumenteres at det grønne valget er lønnsomt, og denne dokumentasjonen har vi i dag. Dette er faktisk en av de mest kraftfulle ting vi som enkeltindivider kan gjøre, sier Nanna.

Det grønne skiftet – en uunngåelig utvikling

Nanna smiler og sier at det ikke handler om å redde verden i morgen. Heller ikke å snu opp ned på folks sparevaner. Det handler om å tilpasse seg en utvikling som er helt uunngåelig. Å ta Paris-avtalen og EU-rapporten om hvordan blant annet finansbransjen kan delta i det grønne skiftet på alvor. Derfor er temaet høyt på agendaen ute i bedriftene og blant de 32 000 medlemmene i Finansforbundet. Hun legger til at bevisstheten i bransjen er økende, særlig de yngre er opptatt av det, og etiske retningslinjer er etter hvert på plass. Temaet løftes også frem av de tillitsvalgte, men kompleksiteten gjør naturlig nok at ting tar tid.

– Å ha et bevisst forhold til sparepengene sine kan ha en langt mer bærekraftig effekt enn å gå i butikken og kjøpe bærekraftige produkter, forteller Nanna Ringstad.

Sparepenger og bærekraft

– Jeg tror ikke folk er klar over linken mellom sparepengene sine og en bærekraftig utvikling. De færreste forbinder heller ikke finansjobber med grønn omstilling, men det er dokumentert at grønn vridning i finansnæringen har effekt på samfunnsutviklingen, sier Nanna. Hun har selv jobbet i bransjen i flere år, og observerer at mye er i ferd med å skje med hensyn til det som har med holdninger å gjøre. Næringen blir stadig mer transparent, og opplysninger blir stadig mer tilgjengelige. Ansvarlighet er på agendaen.

Å gjøre en forskjell

Finansforbundet ser altså store bærekraftige muligheter i egen bransje, og er opptatt av at det skapes attraktive, meningsfylte arbeidsplasser som tar oss nærmere lavutslippssamfunnet. Det handler selvsagt om kompetanse og å skape større bevissthet hos kundene, men også om politiske virkemidler som for eksempel krav til tilsyn og åpenhet. På sikt kan det bety jobber som flytter kontantstrømmene fra det fossile, miljøskadelige til det nyskapende, grønne. Foreløpig er det viktig å tenke good enough, ifølge spesialrådgiver Nanna Ringstad.

For den enkelte betyr det en jobb der du kan gjøre en forskjell. En jobb som bidrar til en verden med fokus på bærekraft, grønn kapital og et grønnere samfunn.