Skal du begynne i ny jobb?

Da bør du ta stilling til dette det første halvåret.

Tips til deg i ny jobb
Virksomheter bruker mye ressurser på å finne den riktige ansatte, men er overraskende lite bevisst på neste etappe, viser forskning.

Da bør du ta stilling til dette det første halvåret.

Du har vunnet jobbintervjuet, og er klar for ny arbeidsplass, oppgaver og kolleger. Selv om alt er nytt og spennende, vil du nok fortsatt stille deg spørsmål som “Er denne jobben riktig for meg?» og «Er jeg den riktige for jobben?».

To tabber som utpeker seg

Ifølge forskning.no vil det første halvåret i ny jobb gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre.

I arbeidet med en Fafo-rapport fra 2015 forteller Fafo-forskerne Erika Braanen Sterri og Jon Rogstad til nettstedet at det som overrasket dem mest underveis i arbeidet med rapporten, var hvor mye ressurser virksomhetene kan bruke på å finne den ansatte, men hvor lite de kan være bevisst på neste etappe.

– Arbeidsgivere bruker mye tid og ressurser for å finne den rette personen de ønsker inn i virksomheten. Men denne innsatsen er bortkastet dersom den nyansatte ikke blir værende, sier Braanen Sterri.

De to forskerne peker særlig på to tabber: Den første er at du som nyansatt nøler for lenge med å spørre etter informasjonen du trenger for å utgjøre jobben. Den andre er at arbeidsgiveren din ikke kommuniserer tydelig nok hvilke forventninger de har til deg, og ikke tar hensyn til behovet du har i starten for å bli sett og få bekreftelse.

Skal man bli eller dra?

I dag er terskelen for å skifte beite lavere enn tidligere, og tendensen til å skifte jobb oftere er økende – særlig blant yngre arbeidstakere.

Ifølge nettstedet forskning.no er det i løpet av de seks første månedene en gjennomsnittlig ansatt bestemmer seg for hva han eller hun mener om jobben. Derfor er det helt essensielt at en virksomhet har fokus på hvordan de håndterer deg som nyansatt i denne perioden.

Ifølge Braanen Sterri er nyansatte flyktige, og derfor holder det ikke for deg å bare få en introduksjonsuke og så «er du i gang». De neste én til seks månedene vil som regel være avgjørende for den videre utviklingen din, en tidsperiode som omhandler trivsel og bekreftelse, og at du får brukt evnene dine.