Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Skal du begynne i ny jobb?

Da bør du ta stilling til dette det første halvåret.

Tips til deg i ny jobb
Virksomheter bruker mye ressurser på å finne den riktige ansatte, men er overraskende lite bevisst på neste etappe, viser forskning.

Du har vunnet jobbintervjuet, og er klar for ny arbeidsplass, oppgaver og kolleger. Selv om alt er nytt og spennende, vil du nok fortsatt stille deg spørsmål som “Er denne jobben riktig for meg?» og «Er jeg den riktige for jobben?».

To tabber som utpeker seg

Ifølge forskning.no vil det første halvåret i ny jobb gjerne avgjøre om nyansatte blir værende – eller flyr videre.

I arbeidet med en Fafo-rapport fra 2015 forteller Fafo-forskerne Erika Braanen Sterri og Jon Rogstad til nettstedet at det som overrasket dem mest underveis i arbeidet med rapporten, var hvor mye ressurser virksomhetene kan bruke på å finne den ansatte, men hvor lite de kan være bevisst på neste etappe.

– Arbeidsgivere bruker mye tid og ressurser for å finne den rette personen de ønsker inn i virksomheten. Men denne innsatsen er bortkastet dersom den nyansatte ikke blir værende, sier Braanen Sterri.

De to forskerne peker særlig på to tabber: Den første er at du som nyansatt nøler for lenge med å spørre etter informasjonen du trenger for å utgjøre jobben. Den andre er at arbeidsgiveren din ikke kommuniserer tydelig nok hvilke forventninger de har til deg, og ikke tar hensyn til behovet du har i starten for å bli sett og få bekreftelse.

Skal man bli eller dra?

I dag er terskelen for å skifte beite lavere enn tidligere, og tendensen til å skifte jobb oftere er økende – særlig blant yngre arbeidstakere.

Ifølge nettstedet forskning.no er det i løpet av de seks første månedene en gjennomsnittlig ansatt bestemmer seg for hva han eller hun mener om jobben. Derfor er det helt essensielt at en virksomhet har fokus på hvordan de håndterer deg som nyansatt i denne perioden.

Ifølge Braanen Sterri er nyansatte flyktige, og derfor holder det ikke for deg å bare få en introduksjonsuke og så «er du i gang». De neste én til seks månedene vil som regel være avgjørende for den videre utviklingen din, en tidsperiode som omhandler trivsel og bekreftelse, og at du får brukt evnene dine.

Tipsliste til nyansatte

  • Gjør det du kan for å bli sosialt integrert på arbeidsplassen. Gode sosiale fellesskap bli også bedre faglige fellesskap, og terskelen blir lavere for å spørre kollegaene dine og ledere om hjelp og støtte
  • Det er positivt at du får rom til å finne din rolle på arbeidsplassen, men vær obs på om det er godt ment eller et utslag av knappe ressurser og lite tid. Vet du ikke hva friheten innebærer, kan det føre til usikkerhet
  • Usikkerhet kan også komme av mangel på tilbakemeldinger fra lederen din. Generelt bør man på en arbeidsplass si klart fra om hva man forventer, behøver og krever av hverandre
  • Grip sjansen og delta i sosiale sammenhenger med kolleger! Da vil du forstå jobben bedre, og på større arbeidsplasser vil slike sammenkomster bryte opp grensene mellom avdelinger
  • Ha i bakhodet den «psykologiske kontrakten», som omhandler det ubevisste forholdet mellom en leder og den ansatte sine tanker og forventninger om arbeidsforholdet. Brudd på denne kan skje fra begge hold, og lede til sterk misnøye. Dette kan være at stillingsutlysningen forespeiler en annen jobb enn det som blir realiteten