Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Å være fagorganisert i Norge kan være mer lønnsomt enn du tror

Så mye mer kan du tjene ved å være organisert.

Å-være-fagorganisert
Ved å være fagorganisert får du mange fordeler, deriblant større mulighet for økt lønn.

Det er få land i verden som har høyere andel fagorganiserte blant arbeidstakerne sine enn Norge, og nå viser forskningsresultater fra 2017 at lønningene helt klart øker der hvor ansatte er fagorganiserte.

Forskningen på fagforeningsmedlemskap ble ledet av Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo. Samfunnsforskerne har målt hvor mye mer du prosentvis tjener i timen dersom du og kollegene dine er organisert.

Tallene er fra 2011, hvor vel to millioner norske arbeidstakere, fra arbeidsplasser i Norge med fem eller flere ansatte, er inkludert i studien.

– Lønningene øker klart der hvor ansatte er fagorganiserte, forteller Dale-Olsen til forskning.no.

Likevel ser man at den enkeltes fagforeningsmedlemskap ikke gjør noen vesentlig forskjell – det er først når flere på en arbeidsplass organiserer seg at lønnen øker.

Så mye mer får organiserte i lønn

Forskningen viser at om mellom en fjerdedel og halvparten på arbeidsplassen er organiserte, øker lønningene med 14 prosent for kvinner og 15 prosent for menn. Er mellom halvparten og tre firedeler av de ansatte organiserte, øker lønningene med hele 23 prosent for kvinner og 18 prosent for menn.

Ved enda høyere andel organiserte enn tre av fire på en arbeidsplass, finner ikke forskerne noen ytterlig lønnsøkning å snakke om.

I studien kom det også frem at effekten av fagorganisering på lønn helt klart var sterkere i 2011 enn i 2004.

Et eksempel: På arbeidsplasser der mellom en fjerdedel og halvparten var organiserte i 2004, var effekten på lønn begrenset til ni prosent for kvinner og åtte prosent for menn. I 2011 var effekten økt til henholdsvis 14 prosent og 15 prosent syv år senere.

Antall organiserte i Norge

Ifølge arbeidslivet.no, var mer enn 1,2 millioner norske arbeidstakere ved utgangen av 2016 medlem i en arbeidstakerorganisasjon, en økning på 118 000 yrkesaktive fra 2006.

I samme periode hadde antall lønnstakere økt med 300 000, og organisasjonsgraden dermed sunket fra 50,5 prosent i 2006 til 49 prosent i 2016.

I dag er om lag 80 prosent av alle offentlige ansatte og rundt 40 prosent av alle privatansatte medlemmer i en fagforening.

Store forskjeller mellom Norge og Storbritannia

Studien var et samarbeidsprosjekt mellom britiske og norske samfunnsforskere, hvor lønningene til fagorganiserte i begge land ble undersøkt. Dale-Olsen forteller til forskning.no at der er svært interessante forskjeller mellom de to landene.

– I Storbritannia finner vi nesten ingen effekt på lønn for fagorganiserte kvinner. For britiske menn har fagorganisering en tydelig effekt på lønningene. Kjønnsforskjellen i Storbritannia er påfallende sterk.

Kilder: forskning.no, arbeidslivet.no