Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tipsene som kan gi deg høyere lønn

Gruer du deg til å ha lønnssamtale med sjefen? Dette bør du vite.

Tipsene for høyere lønn
ARGUMENTER FOR DEG SELV: I en lønnssamtale er det viktig å huske på at sjefen din må kjempe om lønnsmidlene med andre ledere, og du bør derfor gi tilstrekkelig med gode argumenter for hvorfor akkurat du skal få høyere lønn.

For mange kan lønn og lønnsforhandlinger være et vanskelig tema å ta opp med leder. Er du usikker på hvordan lønnsoppgjøret og forhandlingene foregår, og hvordan du tar en samtale med lederen din om en potensiell lønnsøkning? Her er det du trenger å vite samt tipsene til hvordan du går frem.

Gode råd for en vellykket lønnssamtale

For at lønnssamtalen skal gå så bra som mulig, gjelder det å være saklig, konstruktiv og positiv. Selv om det er bra å være frempå og tøff i en lønnssamtale, bør du være varsom med å stille ultimatum. Du skal selvsagt snakke opp egen lønn, men et klart råd er å ikke snakke ned kollegaens lønn.

I tillegg bør du ha selvinnsikt og gode argumenter. Du må være såpass ryddig og saklig at lederen din får lyst til å fremme ditt lønnskrav.

En leder skal kjempe om lønnsmidlene med andre ledere, og da bør du ha gitt tilstrekkelig med gode argumenter for hvorfor akkurat du skal få høyere lønn.

Så mye kan du be om

I utgangspunktet er det ingen grenser for hvor mye du kan be om. Kravet ditt må likevel stå i forhold til de kriterier for lønnsøkning som gjelder i bedriften, sett i sammenheng med deg og din stilling. Dette kan være en vanskelig øvelse.

En god pekepinn kan være Finansforbundet sin lønnskalkulator. Hvis du fremdeles er usikker, kan du høre litt rundt med kollegaer om det føles naturlig.

For noen kan lønnskalkulatoren oppleves for lite presis. Er det for eksempel lenge siden du studerte, eller kanskje har du ikke utdanning? Det er ikke sikkert at du skal ligge på et lavt lønnsnivå av den grunn – som kalkulatoren kanskje kan vise når du legger inn informasjon om deg selv. Størrelsen på lønnsøkningen er til syvende og sist en individuell vurdering.

Få maks ut av lønnssamtalen

  • Gjør grundig forarbeid, sett deg inn i bedriftens lønnssystem og sjekk lønnskalkulatoren
  • Sett deg et mål for hvor høy lønn du ønsker deg
  • Snakk opp deg selv og forklar hvorfor du bør få høyere lønn
  • Sammenlikne deg gjerne med andre, men ikke snakk ned kollegaen din

Det er ingen lovbestemt minstelønn i Norge, ei heller noen begrensninger på hvor mye du kan be om. Det er ingen fasit på hvor mye du kan kreve, men du bør gjøre vurderingen ut i fra hvor mye ansvar og hvilken stilling du har, og tenke over om jobben din har utviklet seg – eller du selv har utviklet deg. Har det skjedd noe ekstraordinært, eller du har påtatt deg ekstra ansvar det siste året, kan det være gode argumenter for en lønnsøkning.

Skulle samtalen av ulike grunner låse seg, enten fordi du har nådd toppen i stillingen din – som kan skje i enkelte stillinger – eller fordi det ligger lite i lønnspotten det året, kan det likevel være rom for noen ekstra goder. Dette kan være alt fra dekning av mobil, avis, internett, fagforeningskostnader eller kompetansepåfyll. Vær frampå og spør lederen din om hva som er mulig.

Lønnsoppgjøret

Lønnsøkningen din skjer to ganger i løpet av et år; fra arbeidsgiver og i det sentrale lønnsoppgjøret.

Størstedelen av lønnsøkningen får du fra arbeidsgiveren din. Her er det prestasjonen din og hvor bra det går for bedriften som vil avgjøre muligheten for å gå opp i lønn.

For en gjennomsnittsansatt utgjør lønnsøkningen fra arbeidsgiver cirka 70 prosent av det lønnen din totalt kan øke med. For ansatte innen bank, forsikring, IT og finans vil Finansforbundets tillitsvalgte være på arbeidsplassen og drøfte lønnspottens fordeling med ledelsen.

Når det gjelder det sentrale lønnsoppgjøret, har Finansforbundet tariffavtaler i nesten alle bedrifter innen finans og hvor lønnsforhøyelse er satt i et system. Da forhandler forbundet frem en sum for alle ansatte i finansnæringen – uansett hvor de jobber. De tillitsvalgte drøfter lønn i bedriften for medlemmene sine.

Den individuelle lønnssamtalen

Det er ved lønnsøkningen fra arbeidsgiver at en samtale med lederen din blir aktuelt. I mange tilfeller må du selv ta initiativ til en samtale, og det er lurt at du forbereder deg på at den kun skal handle om lønn.

Mange opplever at lønn er tema i medarbeidersamtalen. Finansforbundet anbefaler at dette gjøres separat, å ha medarbeidersamtale og lønnssamtale i ett og samme møte er ikke helt optimalt.

I utgangspunktet kan man si at «lønnsforhandlinger» foregår året rundt. Derfor bør du ta vare på alle positive tilbakemeldinger du får gjennom året, som du henter frem igjen og minner leder om i en lønnssamtale. Alle positive tilbakemeldinger er lurt å notere ned, og har du det skriftlig, er det bra.

Lykke til!