Kurs og kompetanse

Denne kompetanseportalen vil utvides med digitale kurs, korte opplæringsvideoer, podcasts og annet spennende fortløpende.

Grunnopplæring

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Ny grunnopplæring består av fem deler- to digitale og tre samlingsbaserte kurs. Våren 2021 vil vi grunnet Covid 19 kun gjennomføre digitale kurs.

Grunnopplæring del 1 –
Digital læringsmodul

Grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtrollen. Gjennomfør del 1 her:

Grunnopplæring del 2- Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Grunnleggende kunnskap om egen bedrift/organisasjon og egne sær-/bedriftsavtaler, tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift/konsern.
Ansvarlige: Opplæringsansvarlige i bedriften/konsernet. HTV innkaller og gjennomfører fortrinnsvis før del 3. De fleste av våre medlemsbedrifter vil nok også gjennomføre den bedriftsinterne opplæringen digitalt- hør med din hovedtillitsvalgt eller opplæringsansvarlig.

Grunnopplæring del 3 – ( 2 dager)

Grunnopplæring del 3 gir grunnleggende kunnskap om fagforeningen og tillitsvalgtrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, synlighet og verving og Finansforbundets politiske mål og retning. Samlingsbasert.
(Digital i 2021. Gjennomføres uke 5-7. Datoer og info om påmelding og gjennomføring kommer i nyhetsbrev.)
Ansvarlige: Sekretariatet. Du vil motta en innkalling og du melder deg deretter selv på den datoen som passer deg. Husk du må være logget inn for å melde deg på kurs.

Grunnopplæring del 4 –
Digitale læringsmoduler

I denne e-læringsmodulen vil du lære mer om medbestemmelse og synlighet og verving. Gjennomføres etter Grunnopplæring del 3.
Ansvarlige: Sekretariatet

Grunnopplæring del 5 – (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverket, tillitsvalgtrollen, oppslutning og verving , i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønn/lønnsdannelse. Gjennomføres samlingsbasert på høsten om mulig.
Ansvarlige: Sekretariatet. Vi innkaller alle som har gjennomført Grunnopplæring del 1-4.

Videreutdanning

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på videreutdanning.

  • 2 dagers spesialkurs og fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som omstilling og nedbemanning, lønn, lov- og avtaleverk, likelønn og likestilte arbeidsplasser.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer for tillitsvalgte. Sjekk kurs for tillitsvalgte.

Følg med her på nettsidene og i nyhetsbrev for mer informasjon.

Grunnopplæring del 4

Del 4 består av to emner; lov- og avtaleverk og synlighet og verving.

Kurs

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.