Kurs og kompetanse

Denne kompetanseportalen vil utvides med digitale kurs, korte opplæringsvideoer, podcasts og annet spennende fortløpende.

Grunnopplæring

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Opplæringsløpet består av fem deler- to digitale og tre samlingsbaserte kurs.
Se presentasjon av opplæringen (Prezi)

Digital onboarding

Grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtsrollen. Tilgjengelig fra registreringsdato.

Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Grunnleggende kunnskap om egen bedrift/organisasjon og egne sær-/bedriftsavtaler, tillitsvalgtsrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift/konsern.
Ansvarlige: Opplæringsansvarlige i bedriften/konsernet.

Grunnkurs 1 – UKE 7 ( 2 dager)

UKE 7 gir grunnleggende kunnskap om fagforening og tillitsvalgtsrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, verving og synlighet og Finansforbundets politiske mål og retning.
Ansvarlige: sekretariatet.

Elæringsprogram

Modul 3: Fokus på utvikling av tillitsvalgtsrollen, medbestemmelse og synlighet og verving.
Ansvarlige: sekretariatet

Grunnkurs 2 (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverk, tillitsvalgtsrollen, verving og oppslutning, i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønn/lønnsdannelse.
Ansvarlige: sekretariatet

Videreutdanning

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på videreutdanning.

  • 2 dagers spesialkurs og fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som omstilling og nedbemanning, lønn, lov- og avtaleverk, likelønn og likestilte arbeidsplasser.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer for tillitsvalgte. Sjekk kurs for tillitsvalgte.

Følg med her på nettsidene og i nyhetsbrev for mer informasjon.

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.