Kurs og kompetanse

Grunnopplæring for tillitsvalgte

Grunnopplæring

Som ny tillitsvalgt skal du gjennomføre grunnopplæring for tillitsvalgte det første året. Ny grunnopplæring består av fem moduler. I 2021 vil vi grunnet Covid 19 kun gjennomføre digitale kurs.

Grunnopplæring 1 –
Digital læringsmodul

Grunnleggende kunnskap om tillitsvalgtsrollen. Gjennomfør del 1 her:

Grunnopplæring 2- Bedriftsintern opplæring (1 dag)

Grunnleggende kunnskap om egen bedrift/organisasjon og egne sær-/bedriftsavtaler, tillitsvalgtrollen og tillitsvalgtstruktur i bedriften, tillitsutvalg og aktuelle saker i egen bedrift/konsern.
Ansvarlige: Opplæringsansvarlige i bedriften/konsernet. HTV innkaller og gjennomfører fortrinnsvis før del 3.

Grunnopplæring 3 – ( 2 dager)

Grunnopplæring del 3 gir grunnleggende kunnskap om fagforeningen og tillitsvalgtrollen, overordnet kunnskap om lov- og avtaleverk, GDPR for tillitsvalgte, synlighet og verving og Finansforbundets politiske mål og retning.

Gjennomføres som et digitalt to dagers kurs i 2021. Neste mulighet er 13.-14.september.

Ansvarlige: Sekretariatet.

Grunnopplæring 4 –
Digitale læringsmoduler

I denne e-læringsmodulen vil du lære mer om medbestemmelse og synlighet og verving. Gjennomføres på egenhånd etter Grunnopplæring del 3.
Ansvarlige: Sekretariatet

Grunnopplæring 5 – (2 dager)

Videre fordypning i lov- og avtaleverket, tillitsvalgtsrollen, oppslutning og verving , i tillegg til innføring i temaene drøfting/forhandlinger og lønn/lønnsdannelse. Gjennomføres digitalt høsten 2021. Følg med i nyhetsbrev/ kurskalenderen for datoer og påmelding.


Ansvarlige: Sekretariatet.

Spesialkurs

Når grunnopplæringen er gjennomført kan du delta på spesialkurs. Det er hovedtillitsvalgte som melder deg på.

  • 2 dagers spesialkurs og fordypning innen utvalgte fagemner som f.eks. aktuelle problemstillinger som forhandlinger, omstilling og nedbemanning, lønn, ulike temaer innen lov- og avtaleverket, likelønn og likestilte arbeidsplasser.
  • I tillegg vil du kunne delta på kortere digitale kurs og webinarer som er åpne for alle tillitsvalgte.

Følg med her på nettsidene og i nyhetsbrev for mer informasjon.

Digitalt salgskurs

Ta salgskurset «Få fart på salget» og bli enda bedre på å verve.

Målet med kurset er å bygge opp selvtillit, skape lyst til å selge og forbedre selgeregenskapene dine. Kort sagt; gjøre deg bedre på å verve nye medlemmer.

Kurset er delt inn i tre ulike seanser og leveres av SellIt.