Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hovedtillitsvalgt

Som hovedtillitsvalgt er du den fremste tillitsvalgte i bedriften. Du er også leder og opplæringsansvarlig for de andre tillitsvalgte.

Med dette følger en rekke oppgaver som vi har skissert kort nedenfor.

Finansforbundet vil ha dyktige og trygge tillitsvalgte som jobber til beste for medlemmene i bedriften sin.

Som hovedtillitsvalgt har du ansvar for at dine tillitsvalgte har den kompetansen de trenger i vervet sitt. Dette får de blant annet gjennom grunnopplæring og spesialkurs i regi av Finansforbundet, eller gjennom opplæring du gjennomfører internt i bedriften på områder som er aktuelle for dere.

Å være hovedtillitsvalgt

Som hovedtillitsvalgt er du den fremste tillitsvalgte i bedriften og du er også leder for de andre tillitsvalgte. Med dette følger en rekke oppgaver som vi har skissert kort nedenfor.

Den hovedtillitsvalgte:

 • leder de andre tillitsvalgte i bedriften, særlig tydelig i tillitsutvalget
 • leder (sannsynligvis) forhandlingen av lokale tariffavtaler/lønnsdrøftelser
 • er opplæringsansvarlig eller delegerer dette
 • har ansvar for informasjonsflyt blant tillitsvalgte/medlemmer
 • sitter ofte i diverse utvalg (Samarbeidsutvalg, Ansettelsesutvalg, pensjonsutvalg etc.)
 • inviteres til fagdager i Finansforbundets regi
 • er ansvarlig for å nedsette en valgkomité, sørger for å registrere nyvalgte tillitsvalgte/ endrede roller på “Min side”
 • har ansvar for kompetanseutvikling i eget tillitsutvalg
 • følger opp dine tillitsvalgtes kompetanseutvikling
 • avgjør hvem av dine tillitsvalgte som går på Finansforbundets spesialkurs
 • deltar (hvis bedriften er av en viss størrelse) på fagpolitisk forum, møter i organisasjonen (landsmøte etc.)

Din rolle som hovedtillitsvalgt skiller seg fra øvrige tillitsvalgte også ved at du:

 • setter dagsorden i egen bedrift både for tillitsvalgtarbeidet men også knyttet til bedriftens utvikling
 • er (kanskje) ansattevalgt representant i bedriftens styre
 • er talerør inn i Finansforbundet
 • er ansvarlig for diverse rapportering inn til Finansforbundet (blant annet av nye tillitsvalgte)
 • ansvarlig for å avvikle årsmøte på korrekt vis (oppnevne valgkomité) med mer
 • kan få anledning til å gi informasjon om Finansforbundet til nyansatte

Som hovedtillitsvalgt kan du delegere oppgaver til de andre tillitsvalgte. Husk at du likevel sitter med det endelige ansvaret for oppgaven.

Å delegere er viktig for å sikre at du får en levelig arbeidsbelastning, og det er også viktig for at de andre tillitsvalgte skal bli engasjerte i arbeidet som tillitsvalgt. Du kan derfor gjerne delegere en eller flere av de ovennevnte oppgavene til andre tillitsvalgte.

Informasjon fra sekretariatet

Som hovedtillitsvalgt får du en del informasjon direkte på e-post. Alle hovedtillitsvalgte registreres i adresselister i sekretariatet.

Videre får du informasjon i nyhetsbrev. Disse nyhetsbrevene går til alle tillitsvalgte, men vi tror det er hensiktsmessig at du som hovedtillitsvalgt tar et ekstra ansvar for å sette deg inn i denne informasjonen og formidle videre til de øvrige tillitsvalgte.

Alle tillitsvalgte kan bli medlem av Facebook-gruppen «Tillitsvalgt i Finansforbundet». Her informerer sekretariatet jevnlig om fagtema som har relevans for deg som tillitsvalgt.

Kontaktpersoner i sekretariatet

Alle bedrifter har en avtalerådgiver internt i sekretariatet. Dette er et naturlig kontaktpunkt når du trenger bistand. Dersom rådgiveren ikke kan svare på ditt spørsmål, videreformidler vedkommende din forespørsel til andre fagpersoner i sekretariatet. Husk at sekretariatet er til for deg for store og små spørsmål.

Kurs for deg

I nyhetsbrev for tillitsvalgte offentliggjør Finansforbundet sine kurs. Vi arrangerer en rekke spesialkurs som skal bidra til at du kan møte rollen som hovedtillitsvalgt på en best mulig måte.

Verktøykasse for arbeid i tillitsutvalget

Det er viktig å arbeide systematisk og effektivt som tillitsvalgt. Her finner du dokumenter som gir tips til hvordan du kan strukturere arbeidet i tillitsutvalget ditt.

Lovspeilet – Finans Norge
En systematisk oversikt over lover og regler innen arbeidslivet

Lovspeilet – Virke
En systematisk oversikt over lover og regler innen arbeidslivet

Maldokumenter til tariff-forhandlinger

Oppsigelse av avtale

Kravbrev

Protokoll enighet

Protokoll interessetvist

Protokoll rettstvist

Skatteplikt bonuspoeng

Fra og med 1.1.2019 har myndighetene vedtatt endringer i beskatning av goder opptjent i arbeidsforhold.

I vervet som tillitsvalgt reiser man gjerne noen turer med fly og/eller bor på hotell i løpet av et år.

Finansforbundet har derfor besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold når du reiser som tillitsvalgt.

Hvis du likevel benytter bonuspoeng/fordelene privat, må du melde fra om dette til Finansforbundets sekretariat. Det skal meldes til e-postadressen regnskap@finansforbundet.no

Du vil da få oversendt et skjema der bonusbruken innrapporteres.

Var dette nyttig?