Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Synlighet i regioner

Synliggjøring er ditt ansvar

De senere årene har synliggjøring av forbundet vært ett av flere satsningsområder. Vi skal være synlige både overfor dagens og fremtidens medlemmer – og i opinionen.

Det har ført til en langt større bevisstgjøring i organisasjonen, men dette er et arbeid som krever konstant oppfølging. Det beste utgangspunktet er å gjøre en god jobb – og å synliggjøre denne ved å informere medlemmene. I dette arbeidet spiller sekretariatet og de ulike regioner en viktig rolle.

Du som styremedlem i regionen har et ekstra ansvar her. Du sitter med stor lokal kunnskap som gjør at du, bedre enn noen andre, kan tre inn i rollen som både pådriver og støttespiller i det lokale arbeidet med å synliggjøre forbundet. Sørg for at Finansforbundet profileres ved alle lokale arrangementer.

Tips:

  • Ta med deg en roll-up
  • Del ut relevante brosjyrer/flyere
  • Tilby profileringsartikler

I tillegg kan regionen synliggjøre forbundets politikk gjennom medieutspill og leserinnlegg.

Ta også kontakt med de tillitsvalgte i bedriftene i din region og snakk med dem om synliggjøring. Hold jevnlig kontakt – dette er en oppgave som krever stadige påminnelser.

Kontaktinfo

Under regioner på Finansforbundets nettsider finnes oversikt over alle våre regioner. Her finner du kontaktinfo til alle i regionstyret og rådgiver region samt oversikt over planlagte arrangementer.

Utsendelser

Rådgiver region sender nyhetsbrev til medlemmer, tillitsvalgte og noen lokalutvalg. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med påmelding og påminnelser om lokale arrangementer.

Facebook

Flere regioner har etablert egne sider på Facebook. Dette er en god arena for å synliggjøre aktiviteter og å være i dialog med medlemmene i de respektive avdelingene.

Vær forberedt!

Du kan bli bedt om å forberede en lokal mediesak eller å ønske velkommen til et arrangement. Begge deler krever forberedelser.

Tips:

  • Tenk målgruppe når du forbereder deg
  • Ta en faktasjekk når du forbereder et innlegg eller utspill
  • Diskuter teksten med en annen

Én merkevare

For å fremstå enhetlig i hele organisasjonen legger Finansforbundet stor vekt på at alle opptrer under en felles grafisk profil. Det enkelte medlem skal kjenne oss igjen enten vi opptrer på arrangementer, annonserer på Facebook, står på stand, kommuniserer på web eller lignende.

Tips:

Du kan også kontakte forbundets sekretariat for råd og praktisk hjelp. Vi kan blant annet være behjelpelige med lokalt tilpasset materiell.

Var dette nyttig?