Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Synliggjøring og aktiviteter

Jo mer du forteller medlemmene hva du gjør, jo bedre ambassadører blir de til å verve nye kolleger.

Fortell hva du gjør!

Jo oftere du går rundt og snakker med folk, sender en e-post eller har en stand, jo mer bevisst blir kollegene dine på den jobben du gjør som tillitsvalgt.

Fortell hva du jobber for og hva dere får til i bedriften eller i regionen. Fortell om rollen din og om mulighetsrommet du som tillitsvalgt har. Fortell at ledelsen ønsker tillitsvalgte som snakker for de ansattes interesser.

Nyhetsbrev

Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev sentralt og fra region, og undersøkelser viser at nyhetsbrev som sendes fra lokale tillitsvalgte blir mest lest. De største bedriftene og alle regionene bruker nyhetsbrevmaler i epost-verktøyet Make.

For mindre bedrifter anbefaler vi å bruke vanlig e-post som kanal for nyhetsbrev.

 • Nye ordinære medlemmer vil gjennom et automatisert e-postløp motta seks e-poster i løpet av det første året de er medlemmer. Disse e-postene går uavhengig av de ordinære nyhetsbrevene som alle medlemmer får. Les mer om on-boarding-løpet av nye medlemmer

Teams, Workplace at Facebook og andre SoMe-kanaler

Bruker bedriften noen av disse kanalene bør du etablere grupper eller sider her. De blir best når du gir oppmerksomhet til aktiviteter i bedriften. Da fremstår du relevant og nær. Pass på å snakke til målgruppen og søk dialog i all kommunikasjon. Unngå «tillitsvalgt-til-tillitsvalgt»-sjargong.

Intranett

Har Finansforbundet egne intranettsider i bedriften bør du publisere de samme nyhetene på intranett som du sender ut på nyhetsbrev. Lag en kort omtale i nyhetsbrevet og lenk til sakene på intranett.

10 skrivetips

Her er 10 gode skrivetips for tekst på web eller e-post, og som vi har tilpasset din situasjon som tillitsvalgt. Lykke til! 

Stand

Stand kan være en fin aktivitet enten på morgenen eller til lunsj. Du kan dele ut flyer og en enkel profilartikkel.

Benytt stand hvis du ønsker å sette fokus på en spesiell sak eller ved sentrale vervekampanjer.

Forslag til utstyr på stand:

 • Et messebord eller lignende
 • Roll-up
 • Flyer/brosjyrer
 • Pastiller/sjokolade
 • Profilartikler som passer anledningen

Medlemsmøter

Medlemsmøter må ikke alltid bare være for medlemmer. Noen ganger kan det være smart å invitere alle for å vise hva du jobber med.

Eksempler på tema og foredragsholdere:

 • Teamcoaching «Forberedelse til lønnssamtalen».
 • Solfrid Flateby «Verdibasert ledelse» «Den beste utgaven av meg»
 • Sigurd Granmark «LE-DEL-SE» «Kultur» «Motivasjon»
 • Henrik Syse «Verdier»
 • Målfrid Brath fra Manpower som snakker om å være attraktiv på arbeidsmarkedet
 • Dag Arne Kristiansen fra Sekretariatet
 • Folkeuniversitetet «Studieteknikk»
 • Sven Eide fra Sekretariatet
 • Vegard Hildrum fra Sekretariatet
 • Solveig Bjørnstad «Fagforeningens historie – viktigheten av å være medlem»

Noen av foredragsholderne tar høye honorarer, og det er derfor viktig at dere sikrer god påmelding. Mindre bedrifter bør benytte anledningen å reklamere for arrangement i regi av regionene, eller samkjøre med flere bedrifter.

Bedriftsspesifikk flyer

Ønsker du en egen bedriftsspesifikk flyer eller brosjyre?
Send en mail til post@finansforbundet.no

Budsjett til verveaktiviteter

Sekretariatet sender ut e-post til alle hovedtillitsvalgte i slutten av oktober og ber om søknad fra bedriftene for midler til verve- og medlemsaktiviteter. Når Forbundsstyret har vedtatt påfølgende års budsjett sendes det ut en bekreftelse på hvilke økonomiske rammer du har å forholde deg til.

Var dette nyttig?