Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnssamtale

Du kan påvirke lønnsutviklingen din.

Slik lykkes du med å få høyere lønn

Hvor mye du går opp i lønn, påvirkes av:

 • Personlig innsats
 • Resultater du har skapt
 • Bedriftens lønnsomhet

De største lønnshoppene får du ved å:

 • Skifte stilling internt
 • Få utvidet ansvar
 • Bytte jobb

Lønnssamtalesjekk

Gå grundig til verks og bestill time hos en av våre coacher. Du får hjelp til å forberede deg til lønnssamtalen, og råd om hva du bør legge vekt på.

Sjekken gjennomføres ved personlig fremmøte eller på telefon/video.

Last ned (PDF):

Pris: kr 1175,-

Få maks ut av lønnssamtalen

En lønnssamtale er samtale mellom deg og din leder om dine resultater og din lønn. De aller fleste medlemmer i Finansforbundet har rett til en lønnssamtale i henhold til en lokal tariffavtale. Uansett om du har det eller ikke, er det ingen hinder før at du spør om en samtale om din lønnsutvikling.

Dette er din mulighet til å sikre at lederen vet hvor bra jobb du gjør, så vær forberedt! Her er din mulighet til å påvirke din lønnsutvikling, og hvilke tiltak som skal til for at du kan oppnå en bedre lønnsutvikling.

I denne malen får du tips på hva som kan være bra å tenke på før, under og etter lønnssamtalen.

Før samtalen: Forbered deg

Gjør research og forbered deg på eventuelle spørsmål som kan komme opp i lønnssamtalen. Hvordan er lønnsnivået for personer med din stilling og utdannelse i markedet? Hvordan har lønnsutviklingen din vært de siste årene? Vær gjerne åpen om din lønn med kollegaer.

 • Hvordan har dine arbeidsoppgaver forandret seg det siste året?
 • Hvordan har dine resultater vært det siste året? Hva ble dere enige om i medarbeidersamtalen, og hvordan har du oppnådd det?
 • Hvilke forutsettinger har du hatt, var det som forventet eller har forutsettingene vært annerledes enn planlagt i medarbeidersamtalen? For eksempel nye mål eller endrede ressurser.
 • Hvilke kompetanser du har som gjør deg verdifull for virksomheten? Hvordan har din kompetanse utviklet seg?
 • Hvordan har du bidratt til teamets og virksomhetens mål?
 • Hva er dine tre fremste argumenter for en lønnsforhøyelse?
 • Hva konkret tenker du at din lønn skal være?

Under samtalen

 • Husk at det er en samtale, og at det du sier vil kunne være til hjelp for lederen din for å plassere deg riktig lønnsmessig. Leder skriver et referat fra lønnssamtalen, spør om dette innledningsvis.
 • Bruk konkrete argumenter fra bedriftens lønnskriterier, og vis til eksempler for å være tydelig. Hvor du finner disse kan variere, i de fleste tilfeller står det i personalhåndboken eller i en bedriftsavtale.
 • Vær observant på hvordan din leder reagerer, og bruk spørsmål for å skape en samtale. For eksempel: Hvordan opplever du min arbeidsinnsats siste året?
 • Utgå fra virksomhetens mål og behov.
 • Hvis du ikke er fornøyd med de svarene du får, eller om din leder ikke kan svare deg: Spør din leder om hvilke tiltak som skal til for at du skal få en bedre lønnsutvikling til neste år.
 • Noter under samtalen.

Etter samtalen

 • Hvordan gikk samtalen? Reflekter over samtalen og de argumenter som du og din leder la frem.
 • Hva ble dere enige om? Fikk du tiltak som du skulle oppfylle for å sikre deg en bedre lønnsutvikling?
 • Hva var din leders argumenter, for eller imot en lønnsjustering?
 • Hva vil du huske eller gjøre annerledes til neste samtale?

Oppsummert:

Gjør grundig forarbeid

Sett deg inn i bedriftens lønnssystem og undersøk eventuelle retningslinjer for slike samtaler hos deg. Sjekk lønnskalkulatoren, hvor mye bør du egentlig tjene?

Sett deg mål

Finn ut hvor høy lønn du ønsker deg, og sett en grense for hvor lavt du er villig til å gå.

Selg deg selv

Det er viktig å forklare hvorfor du bør få høyere lønn. Hva tjener bedriften på å ha deg som ansatt?

Oppsummer i etterkant

Skriv ned de argumentene som talte imot dine forslag. Disse bør du arbeide videre med før du snakker om lønn med sjefen neste gang.

Var dette nyttig?