Avtaler med Spekter

Avtaler mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Finansforbundet.

Last ned Overenskomst A, A1 og A2 (PDF)

Avtalen regulerer forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold

Last ned Hovedavtalen mellom Spekter og YS (PDF)

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold.

Bedrifter vi har avtale med i Spekter
Det norske myntverket as
Innovasjon Norge
Kommunalbanken
Nokas
Nokas AS
Norges Bank
Norges Bank Investment Management
Norges Banks Pensjonskasse
Vertikal Helseassistanse AS

Kontakt tariff@finansforbundet.no for å finne ut om du er omfattet av en av disse avtalene.

Var dette nyttig?