Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Advokathjelp til privatlivet

Som medlem i Finansforbundet får du advokathjelp til privatrettslige spørsmål – til sterkt redusert pris

Kun for medlemmer

  • Gratis juridisk førstehjelp – inntil en halv time*
  • Timepriser for advokat: 
    Kr 2 000 inkl. mva.**
  • Fremtidsfullmakt – Kr 3 750 inkl.mva. inkl. møter og alt arbeid (Kr 6 250 inkl. mva for to avtaler – ektefelle/samboer).
  • Det er mulighet for å avtale fastpris for testamenter, samboeravtaler og ektepakter.

Unntak:
* Rådgivning innen skatte-, avgifts og utlendingsrettslige spørsmål.

** Dersom salæret dekkes av andre (herunder forsikringsselskapet, motparter mv.) har Advokatfirmaet rett til å kreve ordinære timepriser.


Noen ganger har du behov for advokat utenfor jobben.

Vi samarbeider med advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, og tilbyr privatrettslig rådgivning til kr 2 000 inkl. mva pr time.

Du kan få advokathjelp til følgende områder:

Med en fremtidsfullmakt kan du forsikre deg om at din økonomi og dine personlige interesser blir ivaretatt på en god måte den dagen du eventuelt ikke er i stand til det selv.

Dersom du er involvert i en sak som gir rettshjelpsdekning etter forsikringsavtalen din, gir advokatene også juridisk bistand.

Et tilfelle kan være reklamasjon i forbindelse med kjøp av fast eiendom, for eksempel dersom badet i din nye leilighet ikke er forskriftsmessig utført kan du få advokatbistand til å kreve feilene utbedret, og kun betale egenandelen til forsikringsselskapet.

Du får bistand til å fremme krav som relaterer seg til mangler ved fast eiendom, f.eks. dersom du kjøper en leilighet og det viser seg at det er en vannlekkasje på badet.

Eller hvis du har naborettslige utfordringer eller utfordringer overfor plan- og bygningsetaten.

Det er lurt at du sikrer dine verdier når du skal gifte deg eller inngå samboerskap. Du får  bistand til utarbeidelse av ektepakt eller samboeravtale.

Ved samlivsbrudd vil firmaets advokat kunne bistå deg i forbindelse med det økonomiske oppgjøret. De vil også rådgi og bistå for å holde konfliktnivået lavest mulig når det gjelder barnefordeling.

Advokatene underviser i disse problemstillingene ved Universitetet i Oslo.

Advokatene bistår i erstatningsrettslige- og forsikringsrettslige spørsmål. Dette gjelder både ved personskade og skade på ting og fast eiendom.

Du får bistand ved kontraktinngåelser og tvister som oppstår i avtaleforhold.

For eksempel dersom du skal kjøpe eller selge bil, båt etc., eller inngå avtaler om levering/salg av ulike produkter.

Arveplanlegging er særlig viktig dersom du skal inngå samboerskap eller nytt ekteskap eller du vil tilgodse særskilte arvinger. I den forbindelse gis det bistand til opprettelse av testamenter, arvepakter mv. Du får også bistand ved arveoppgjør.


Var dette nyttig?