Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

CORE-rapport: Kvinner i finans

Får ikke, kan ikke eller vil ikke?

En toppkarriere i kundefront i finans lar seg dårlig kombinere med normalt familieliv.

Det er konklusjonen etter 30 dybdeintervjuer med kvinner og menn i 2019 som arbeider i ulike forretningsområder innen forretningsbank og forsikring.

Grunnen er at konkurransen i markets/investmentbanking, storkunde og topplederjobber krever full dedikasjon og et «bakkemannskap» på hjemmebane.

Last ned hovedfunn: 

Hvorfor når ikke kvinner til topps?


Kvinner
 er etterspurt i bransjen –og får muligheter. Mange både kan og vil lykkes.

Likevel er det trekk ved bransjen som forklarer hvorfor kvinner ikke når til topps:

 • Fortsatt favorisering av menn og til dels uklare betingelser for lønnsutvikling, bonus og karriere.
 • Kvinner og menn jobber i ulike stillinger og forretningsområder i finans.
 • Kunde-og resultatansvar er avgjørende for å nå toppen –både når det gjelder lønn og karriere.
 • Deler av bransjen er organisert etter en særlig kompetitiv logikk med individuell konkurranse om kunder og ansvarsområder, der man ikke har «back up».
 • Kvinner og menn konkurrerer ikke på like vilkår: Det er menn med bakkemannskap på hjemmebane, som kan være kontinuerlig tilgjengelige på kundenes premisser–også under foreldrepermisjon –som vinner konkurransen om de beste kundene, de beste dealene, og de beste lønningene.
 • Bransjen risikerer å ikke få de beste, men de som er villige til å ofre familielivet.

Hva forklarer lønnsforskjellene?

Finansbransjen skiller seg ut med spesielt individualisert lønnsfastsettelse.

Lønnsforhandlinger: «Kvinner må forhandle som menn»

 • Lønnshistorikken «fanger». Kvinner straffes om de ikke går høyt nok ut fra start.
 • Ikke tilstrekkelig å kreve lønnsøkning, man er avhengig av å ha en leder som er god på å forhandle for seg.
 • Stor uklarhet om hva som utløser bonus.

Menn jobber i forretningsområder og stillinger som lønnes best

 • Menn jobber oftere i kundefront i markets, investmentbanking, kapitalforvaltning og med store næringslivskunder som gir større lønns-og bonusmulighet.
 • Kvinner jobber langt oftere i personmarkedog back officeog risikerer å bli «straffet» både lønns-og karrieremessig for å mangle det tunge kunde-og resultatansvaret.

Manglende lønnsutvikling og lønnsforhandling i permisjon

 • Kvinner har mye lengre foreldrepermisjon enn menn.
 • Med flere barn skapes og forsterkes et lønnsgap som man drar med seg gjennom karrieren.
 • Permisjon gir redusert inntjening og dermed også redusert bonus.

Last ned hele rapporten:

 • Kvinner og karriere i finans (PDF)
  ( CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.)

  Intervjustudien om kvinners og menns karriereveier i finans er utført på oppdrag fra Finansforbundet, med støtte fra Finansmarkedsfondet.

Var dette nyttig?