Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Equality Check

Vurder din egen arbeidsplass. Hvordan opplever du bedriften med tanke på likestilling?

Bruk to minutter på å legge igjen en anonym anmeldelse av arbeidsgiveren din.

Som et ledd i Finansforbundets arbeid med likestilling har vi inngått et samarbeid med Equality Check. Det er en samfunnbasert plattform hvor du kan legge igjen en anonym vurdering av arbeidsplassen din.

Slik gjør du det:

  • Gå til equalitycheck.com
  • Klikk Write review
  • Bruk to minutter på å legge igjen en anonym anmeldelse av arbeidsgiveren din. Hvordan opplever du bedriften med tanke på likestilling?

Se opptak av webinar

Torsdag. 7. mai kjørte vi webinar hvor du kunne lære mer om samabeidet med Equality Check. Her deltok blant annet grunnleggerne Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde.

Hva er Equality Check?

På Equality Check kan ansatte legge igjen anonyme anmeldelser om like muligheter, bedriftskultur, balanse mellom arbeid og liv og ledelsens engasjement for mangfold. Når mer enn fem ansatte har anmeldt et selskap, blir vurderingene live for alle å se.

Hvem står bak?

Marie Louise Sunde og Isabelle Ringnes er initativtakere. De grunnla den ungdomsledede organisasjonen #Hunspanderer i Norge 2015. Equality Check er en videreføring av dette arbeidet. Visjonen er å skape en bedre og mer mangfoldig arbeidsplass med like muligheter for alle gjennom radikal åpenhet og ansvarlighet

Hvorfor gjør vi dette?

Finansforbundet har jobbet for likestilling og det å skape mer transparente arbeidsplasser i mange år. Vi er glade for å samarbeide med en organisasjon som prøver å forbedre forholdene på arbeidsplassen for de ansatte.  Du bidrar til likestilling og åpenhet på arbeidsplassen ved å legge igjen en anmeldelse i dag.

Du forblir helt anonym

Anmeldelsen din er selvfølgelig helt anonym.  Svarene vil bli blandet med andres og blir presentert som en del av et gjennomsnitt. Equality Check  kombinerer ikke demografisk informasjon (alder, kjønn, etnisitet, jobbfunksjon osv.) på en måte som kan identifisere deg.

Equality Check vil dele aggregert data om bransje og bedrift oss. Resultatene vil kunne brukes av tillitsvalgte som et verktøy i likestillingsarbeidet.

« Jeg oppfordrer alle medlemmer til å vurdere sine arbeidsplasser på Equality Check. Jo flere vurderinger som legges inn på plattformen – desto større gjennomsiktighet oppnår vi. Det er bra for både næringen og samfunnet. »

Vigdis MathisenVigdis Mathisen, forbundsleder

Var dette nyttig?