Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnsoppgjøret 2022: Enighet Virke

Forhandlingene om Funksjonæravtalen med Virke er i havn.

Nestleder Arne Fredrik Håstein og spesialrådgiver Per Christian Larsen forhandlet med Virke på vegne av Finansforbundets medlemmer. Foto: Helene Husebø.

Partene er enige om et generelt tillegg på kr 1,50 pr time med virkning i fra 1. april. Sammen med endringene i garantilønn, som ble avtalt tidligere i år, innebærer dette en økning av timelønnen på 6,50 kroner på lønnstrinn 5 og 6. Samlet ramme er beregnet til 3,7%.

Det ble også enighet om endringer i sykepengeordningen. Ordningen sikrer full lønn under sykdom i tre måneder.

I tillegg ble det åpnet for lokale avtaler om beregning av ansiennitet.

Nå skal det forhandles lokalt for å fastslå det endelige størrelsen på oppgjøret.

Svarfrist er satt til 23. mai.

Last ned protokoll (PDF):

Forhandlingene mellom Finansforbundet/YS og Virke omfatter rundt 880 Finansforbundet-medlemmer i bedrifter særlig innen inkasso. Sjekk om du omfattes av Virke-forhandlingene

Dette har skjedd:

  • 4. april: Forhandlingene startet
  • 6. april: Brudd mellom Virke og Handel og Kontor i forhandlinger av Landsoverenskomsten
  • 7. april kl. 12.00 ble Finansforbundet, Negotia og Parat enige med Virke om å ta pause i forhandlingene om overenskomstene som disse forbundene er part i. Bakgrunnen er bruddet mellom HK og Virke.
  • 5. mai: Enighet om Funksjonæravtalen med Virke.

Er du ansatt i en av disse bedriftene?

Bedrifter vi har avtale med i Virke
BBL Datakompetanse AS
Kreditorforeningen
Riverty Norway