Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnsoppgjøret: Enighet i finans

Sent på kvelden torsdag 21. april kom Finansforbundet til enighet med Finans Norge i årets lønnsoppgjør for finanssektoren. Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg pr. 1. mai på kr 13 000. Lønnsrammen for oppgjøret er 3,7%, som er i tråd med frontfagsoppgjøret.

– Dette er et oppgjør vi totalt sett er fornøyd med. Det går svært godt for norsk finansnæring. De gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. – Nå er de sentrale forhandlingene avsluttet. Dette er et godt grunnlag for de lokale oppgjørene som skal gjennomføres i bedriftene, sier hun.

Forbundsleder Vigdis Mathisen og arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Partene ble videre enige om at flere høytlønnede ansattegrupper skal omfattes av lønnsbestemmelsene i avtalen. Dette gjelder ansatte som tjener opp til cirka 1 million kroner.

Vi er også fornøyd med at vi har styrket bestemmelsene i sentralavtalen om kompetanseheving. Dette gjelder tydeligere bestemmelser om de lokale parters rettigheter og plikter for å ivareta nåværende og fremtidige kompetansebehov samt tilrettelegging for den enkelte ansatte. Her understrekes viktigheten av kontinuerlig kompetanseutvikling gjennom hele arbeidslivet.

I tillegg er partene enige om enkelte justeringer i sentralavtalen:

 • En tydeligere presisering om at bedriftens lønnsomhet og inntjening skal være retningsgivende for lønnsdannelsen
 • Forplikter arbeidsgiver ytterligere når det gjelder likestilling og likestilt deltakelse
 • Medeierskap kan i den enkelte bedrift bidra til de ansattes andel av verdiskapningen (i tillegg til lønn)
 • Forbedringer i omfangsbestemmelsen
 • Ammefri med lønn gjelder i to år

Vi sto imot og avviste arbeidsgivernes krav på blant annet disse områdene:

 • At seniortimen skyves til 67 år, og deretter fases ut
 • At ledelsen fastsetter arbeidstiden i den enkeltes arbeidsavtale, i stedet for felles arbeidstid for alle gjennom tariffavtalen
 • Utvide normalarbeidsdagen fra kl. 16 til 18

Det anbefalte forslaget som hadde svarfrist 6. mai er godkjent av begge parter. 

Oppgjøret omfatter mer enn 20 000 ansatte i finansnæringen. 

Se ny lønnstabell

Last ned protokoll (PDF)

Hva skjer videre?

 • Sjekk når det er lokale lønnsdrøftelser i din bedrift
 • Den nye sentralavtalen i finans mellom Finans Norge og Finansforbundet gjeldende fra 1. mai 2022 vil bli gjort tilgjengelig digitalt og på trykk så snart den er ferdig utarbeidet.

Lurer du på:

 • Forholdet mellom frontfaget og våre forhandlinger?
 • Forholdet mellom sentral og lokal lønnsdannelse?

Lønnsutviklingen i vår sektor kan være vanskelig både og forklare og forstå. Se denne filmen og bli litt klokere.