Lønnstabell pr. 1.mai 2018

Sjekk hvor mye du tjener på å rykke opp et lønnstrinn eller fem.

Lønnsregulativet 2018

Last ned

Tabellen går fra lønnstrinn 22 til 86. Den forhandles på nytt mellom Finansforbundet og Finans Norge i lønnsoppgjøret hver vår.

Sjekk også:

Lønnskalkulator

Ligger du over eller under gjennomsnittet?

Lonnstillegg

Finansforbundet kom 31. mai 2018 til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg pr 1. mai på 1 prosent på alle trinn i lønnsregulativet for finans, men minimum kr 4000 til alle.

For de fleste utgjør dette en mindre del av pakka, i snitt ca 30% av lønnsøkningen i løpet av året.

Finans Norge droppet sitt krav om utvidelse av normalarbeidsdagen til kl. 21. De frafalt også kravet om at rett til 1 time kortere arbeidstid skulle endres fra fylte 64 år til fylte 67 år.

Generelt tillegg på 1 %, minimum kr 4000