Lønnstabell pr. 1. januar 2019

Sjekk hvor mye du tjener på å rykke opp et lønnstrinn eller fem.

Lønnstabell 2019.

Last ned Excel

 • Lønnstabell gjeldende fra 1. januar 2019 (Excel)
  Gjelder for de som går over fra 12,5 til 12-måneders lønn. Ny årslønn beholder kompensasjon på 0,44 %, og årslønn deles deretter på 12 i stedet for 12,5 for å beregne månedslønn.

Tabellen går fra lønnstrinn 22 til 86. Den forhandles på nytt mellom Finansforbundet og Finans Norge i lønnsoppgjøret hver vår.

 

Tor Andre Sunde
Fra 12,5 til 12 måneders lønnssystem

– Alle skal over fra første januar, med unntak for virksomheter der bedrift og tillitsvalgte har avtalt å beholde 12,5-månederssystemet. Avtaleverket åpner for lokale tilpasninger av lønnssystemene, sier spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet.

Slutt på tvungen sparing

Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn

Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.1.2019 har du dessverre ikke krav på 0,44 % kompensasjon. Du må istedet bruke lønnsregulativet benyttet fra 1.5.2018.

Dette gjelder følgende bedrifter: 

 • BN Bank
 • Codan Forsikring NUF
 • Eika Forsikring
 • Eika gruppen AS
 • Eika Kredittbank AS
 • Entercard Norge AS
 • Flekkefjord Sparebank
 • Ikano Bank SE Norge
 • J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch
 • KLP
 • Nordea Finans Norge AS
 • Sandnes Sparebank
 • Santander Consumer Bank AS
 • Santander Consumer Bank AS avd. Bærum
 • Santander Consumer Bank AS, avd. Stvgr.
 • Sparebank 1 BV
 • Sparebank 1 Modum
 • SpareBank 1 Regnskapshuset SMN
 • Eksportkreditt Norge AS
 • Rørosbanken
 • Nets Branch Norway (ca halvparten)

 

Husk: Dersom arbeidsgiver er enig om å benytte regulativ med kompensasjon, kan dette avtales lokalt i den enkelte bedrift. Snakk med din tillitsvalgt.

Sjekk også:

Lønnskalkulator

Ligger du over eller under gjennomsnittet?

Lonnstillegg

Finansforbundet kom 31. mai 2018 til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg pr 1. mai på 1 prosent på alle trinn i lønnsregulativet for finans, men minimum kr 4000 til alle.

For de fleste utgjør dette en mindre del av pakka, i snitt ca 30% av lønnsøkningen i løpet av året.

Finans Norge droppet sitt krav om utvidelse av normalarbeidsdagen til kl. 21. De frafalt også kravet om at rett til 1 time kortere arbeidstid skulle endres fra fylte 64 år til fylte 67 år.

Generelt tillegg på 1 %, minimum kr 4000