Lønnstabell

Lønnsregulativ (Sentralavtalen for bank og forsikring), gjeldende fra 1. mai 2017.

Lønnsregulativ, 12,5 måneder:

Excel 

PDF

Lønnsregulativ, 12,0 måneder:

Excel

PDF

Hvorfor 12,5 og 12 måneder?
Differansen mellom «samlet lønn pr. år» og «regulativlønn» utgjør 0,5 månedslønn. Denne differansen tilsvarer ekstra lønnsutbetaling i desember. Samlet utgjør desemberlønnen 1,5 månedslønn. (Sentralavtale mellom Finans Norge og Finansforbundet 2016-2018, § 7, fjerde avsnitt).

Se resultatet av lønnsoppgjøret 2017 mellom Finansforbundet og Finans Norge. Det anbefalte forslaget ble godkjent av vårt forbundsstyre 4. mai og styret til Finans Norge 9. mai.