Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Småbarnsforeldre får som fortjent

Ekstra lønnstrinn er blant godene finansbransjen nå tilbyr småbarnsforeldre som har vært i permisjon.

Andreas Nyheim
KNYTTER BÅND: I permisjonstiden knytter man noen veldig sterke og gode bånd som av naturlige årsaker kanskje ikke er der helt fra starten mellom meg som far og guttene. Disse båndene har jeg stor glede av både de ukene jeg er hjemme, men også senere i livet, sier tobarnspappa, Andreas Nyheim.

Tobarnspappa Andreas Nyheim er glad for at finansbransjen virkelig heier frem foreldre i permisjon, blant annet gjennom ekstra lønnstrinn til alle mødre og fedre som er hjemme i fem måneder eller mer.

Til vanlig tar Andreas toget fra Sandvika til Oslo og trasker noen steg bortover Dronning Eufemias gate før han er fremme på jobb i DNBs lokaler i Barcode. Men i fjor høst var kommunikasjonsrådgiverens vei til jobb atskillig kortere, og arbeidsoppgavene av en helt annen sort. I ti uker var sønnen Tobias hovedfokus. Femten, hvis vi tar med ferieukene som sparket i gang hele permisjonskalaset. Og de to koste seg glugg.

– Terningkast fem, forsikrer Andreas.

Glad for et dytt

Tobias er Andreas’ andre sønn. Også med førstefødte, Teodor, tok 39-åringen sine tilmålte uker med pappaperm. Men da var han ikke like ivrig som denne gangen. Ikke til å begynne med, i hvert fall.

– Jeg har jo egentlig veldig tro på enkeltindividet, og mener vi bør ta egne valg og la folk få bestemme selv. Men i denne sammenhengen, var det godt å bli dyttet i riktig retning, medgir Andreas.

Ekstra lønnstrinn til foreldre som tar permisjon

  • Finansbransjen gir alle som har vært i foreldrepermisjon fem måneder eller mer, ett ekstra lønnstrinn.
  • Regelen gjelder for alle som gjeninntrer fra permisjon fra og med 1. mai 2018, og som er omfattet av avtaleverket mellom Finansforbundet og Finans Norge.
  • Foreldrepermisjonen må ha en varighet på minimum fem måneder for å få det automatiske opprykket, men trenger ikke å være sammenhengende.
  • Det ekstra lønnstrinnet utløses kun av fem måneders foreldrepermisjon. For eksempel: Fire måneders foreldrepermisjon (etter folketrygdens regler) pluss én måned ferie, gir ikke rett til ekstra lønnstrinn.
  • Du kan avvikle ferie underveis i foreldrepermisjonen, men den totale permisjonsdelen må uansett være minimum fem måneder.
  • Hvis du kommer fra ulønnet foreldrepermisjon i forlengelse av lønnet foreldrepermisjon (i henhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven), har du krav på lønnsopprykket.
  • Ulønnet permisjon som ikke er i forlengelse av foreldrepermisjon gir ikke den samme rettigheten.

Jeg har jo egentlig veldig tro på enkeltindividet, og mener vi bør ta egne valg og la folk få bestemme selv. Men i denne sammenhengen, var det godt å bli dyttet i riktig retning

Andreas Nyheim

For da Teodor ble født, jobbet Andreas som konsulent, og det å skulle være lenge borte fra jobb, føltes ikke bare greit. Ikke fordi jobben stilte urimelige krav, men fordi han selv var redd for å gå glipp av muligheter.

– Jeg opplevde det nok som litt skummelt. Jeg følte at det kunne føre til at jeg mistet anseelse på jobben, at jeg ikke skulle få være med på spennende prosjekter, eller ikke få fortsette med kunder som jeg hadde jobbet mye med og følte at jeg hadde en god dialog med, sier Andreas.

– Så jeg tenkte litt på at det kunne ha vært fristende å «gi bort» de ukene til mor. Men det at vi har et samfunn og en ordning hvor noen av ukene er forbeholdt far, gjorde at det ble naturlig å ta pappaperm også på det tidspunktet.

Det er han takknemlig for nå.

– Det har jeg ikke angret på i det hele tatt. Det var en veldig fin tid med storebror, som gjorde at jeg ikke var i tvil om valget med nummer to.

Bransjen støtter opp

Denne usikkerheten som Andreas følte på – og sikkert mange med ham – håper Finansforbundet og Finans Norge å bøte på. Blant annet med et ekstra lønnstrinn som de fikk tariff-festet etter hovedoppgjøret våren 2018. Alle som kommer tilbake fra minst fem måneders foreldrepermisjon skal få et automatisk lønnsopprykk.

HÅPER PÅ ENDRING: Advokat i Finansforbundet, Anne Ruth Fedje Eckholdt, håper det ekstra lønnstrinnet etter permisjon kan bidra til at finansfedre tar en lenger og større del av foreldrepermisjonen.
HÅPER PÅ ENDRING: Advokat i Finansforbundet, Anne Ruth Fedje Eckholdt, håper det ekstra lønnstrinnet etter permisjon kan bidra til at finansfedre tar en lenger og større del av foreldrepermisjonen.

– Lønnstrinnet har to formål: Det ene er at kvinner får et automatisk opprykk, for forskning viser at kvinner ofte faller fra lønnsmessig når de får barn. Det andre er at vi håper det kan bidra til at finansfedre tar en lenger og større del av foreldrepermisjonskaken, sier advokat i Finansforbundet, Anne Ruth Fedje Eckholdt.

Hun har ingen urealistiske forhåpninger til effekten, men ser tiltaket som ett av flere midler mot en mer likestilt bransje.

– Det er sammensatte årsaker til at vi har de forskjellene vi har, og jeg tror ikke dette er fasiten som skaper total balanse. Men med det ene lønnstrinnet, får vi bukt med litt av det som skjer når vi får barn. Har du vært ute i ordinær foreldrepermisjon, skal du vurderes som om du aldri har vært fraværende, sier hun.

Alle i finansbransjen er dessuten sikret at bedriften dekker differansen mellom foreldrepenger og full lønn, dersom du tjener mer enn folketrygdlovens begrensning på 6 G (kr 561 804,-  pr. 1. mai 2017). I DNB har de gått enda lenger. Fra årsskiftet har alle ansatte i konsernet – over hele verden – rett til 20 ukers foreldrepermisjon. Og det gjelder både mor og far.

– For DNB er det viktig å bidra til likestilling. Vi har forpliktet oss til FNs bærekraftmål om likestilling mellom kjønnene, og ifølge FN kan lik mulighet for foreldrepermisjon fremme likestilling dersom både menn og kvinner blir oppfordret til å bruke den. Men det er først når det blir like vanlig for menn og kvinner å ta permisjon, at det bidrar til likestilling, sa fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Bakke, til Finansfokus da ordningen ble kjent i fjor.

Har du vært ute i ordinær foreldrepermisjon, skal du vurderes som om du aldri har vært fraværende.

Anne Ruth Fedje Eckholdt

Først og fremst vil dette påvirke fedre i Sør-Amerika, Asia og Sentral-Europa, men også her hjemme kan DNBs særordning bidra positivt.

– Her er fars permisjon avhengig av mors rett til lønnet permisjon. Har en av våre mannlige ansatte en partner uten rettigheter, vil han allikevel få sine 20 uker fra oss, sa Bakke.

Også Anne Ruth Fedje Eckholdt i Finansforbundet er glad for DNBs initiativ.

– Det er kjempebra! Det gir både mor og far rett til permisjon, uavhengig av opptjeningsgrunnlag. I Norge er jo menns permisjon avhengig av mors arbeid. Hvis mor er student, får ikke far permisjon, for eksempel. Det er kjempebra at menn nå får permisjon, uavhengig av mors arbeidsinnsats, sier advokaten.

Her kan du lese mer om foreldrepermisjonsordninger for finansansatte. 

Heies frem

Andreas og Tobias brukte sine femten uker sammen på å bli skikkelig godt kjent. Denne relasjonsbyggingen er viktig også for tiden etter permisjonen

– I permisjonstiden knytter man noen veldig sterke og gode bånd som av naturlige årsaker kanskje ikke er der helt fra starten mellom meg som far og guttene. Disse båndene har jeg stor glede av både de ukene jeg er hjemme, men også senere i livet, har jeg opplevd, sier Andreas.

– Det at Tobias kan komme og være litt pappagutt, og at det er meg han kommer til for å søke trygghet eller trøst, det er jo litt ekstra gjevt for min del. Det merker jeg nå som jeg har vært hjemme med ham i en periode, hvor det er vi som har vært radarparet på hjemmebane.

PAPPATRØST: Det at Tobias kan komme og være litt pappagutt, og at det er meg han kommer til for å søke trygghet eller trøst, det er jo litt ekstra gjevt for min del, sier Andreas Nyheim.
PAPPATRØST: Det at Tobias kan komme og være litt pappagutt, og at det er meg han kommer til for å søke trygghet eller trøst, det er jo litt ekstra gjevt for min del, sier Andreas Nyheim.

Denne gangen syntes Andreas det var lettere å ta valget om å ta permisjon. For i tillegg til å ha erfart hvor fint og viktig det er for relasjonen til sønnene, synes han jobben – og bransjen generelt – virkelig har tatt grep for å få både mor og far til å ta permisjon med trygghet.

–  Det er ingen som reagerer negativt på at man skal ut i permisjon. Jeg opplever tvert imot at det er begeistring og heiarop rundt den biten. Jeg er en del av et faglig sterkt team, så jeg vet at det er andre som tar hånd om arbeidsoppgavene den lille tiden jeg er ute.

Andreas er veldig fornøyd med betingelsene finansbransjen har sørget for at han og andre foreldre får i permisjonstiden.

– Jeg synes det DNB og resten av bransjen gjør med å sørge for full lønn, og et lønnstrinn opp dersom man tar permisjon over en viss lengde, sender et sterkt signal, både til oss som er i permisjon nå, og til fremtidige fedre og mødre.

Nytt radarpar

Nå er Andreas tilbake til kolleger, telefoner, møter og en hverdag med muligens litt høyere tempo enn de femten ukene hjemme med Tobias bød på. Det er greit å være tilbake i jobb også, synes Andreas. Alt til sin tid.

Pappapermen lærte ham mye. Både emosjonelt og praktisk.

– Når du er i pappaperm, er det viktig å holde kontroll på logistikken. Der er jeg egentlig veldig svak, men jeg jobbet så godt jeg kunne med den biten. Videre er det viktig å ha en vogn med gode hjul. Der var jeg vesentlig sterkere, så vi koste oss med å trille godt rundt i nærmiljøet, og prøvde å besøke familie og venner så ofte vi kunne.

En siste lærdom – som han gjerne passerer videre til andre foreldre som skal i permisjon – er:

– Det er alfa og omega med påfyll av kaffe. Jeg får håpe vår forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, ikke ser dette, for jeg må innrømme at det ble noen runder med kaffe latte disse ukene.

Kaffe latte, sterke bånd og et helt nytt radarpar: Andreas og Tobias.

Se video av Andreas og Tobias