Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

– Vi er ditt viktigste arbeidsverktøy og medlemsfordel


Etter 14 år som nestleder og tillitsvalgt vet Kristian Kristensen at gode resultater sjeldent kommer uten å pirke i ledelsen.

Finansforbundet - Kristian Kristensen
Kristian Kristensen har jobbet som tillitsvalgt i 14 år og hjulpet medlemmer med å ivareta et godt arbeidsmiljø, og bistå i enkeltsaker.

– Det er ikke alt man kan være enig i på en arbeidsplass, men en ting er sikkert: De beste resultatene kommer når begge parter er løsningsorientert fremfor konfliktsøkende.

Vi møter Kristian Kristensen ved Åpent Bakeri i Bjørvika. Kristian er mangeårig nestleder og tillitsvalgt i Finansforbundet Sparebank 1 SR-Bank. Utenfor biter kulden fra seg i hovedstadens finansdistrikt.  

I løpet av sine 14 år i rollen som tillitsvalgt har Kristian sett finansbransjen gjennomgå store endringer. Han har kjempet for arbeidsplasser, kompetanseutvikling, lønn, rettferdighet og større forutsigbarhet i en bransje som blir stadig mer IT-tung.

Skaper trygge rammer

Kristian mener den viktigste oppgaven til en tillitsvalgt er å sørge for at medlemmene har et godt og attraktivt arbeidsmiljø, hvor det er rom for personlig utvikling. Det handler kort fortalt om å gjøre jobbhverdagen bedre for både ansatte og ledere.

– Når jeg kommer med saker til ledelsen, forteller jeg det som det er, helt ufiltrert. På den måten skaper vi som tillitsvalgte verdi ved å ta tak i ting før det eskalerer.

Kristian Kristensen

Denne balansekunsten kan være vrien, og Kristian understreker viktigheten av åpen dialog fra starten av for å etablere gode prosesser.  

Tillitsvalgte til din fordel

Det ligger i ordet at en tillitsvalgt er valgt for å skape tillit. Noen ganger innebærer det forhandlinger med ledelsen og møysommelige prosesser før man når enighet. Men tillitsvalgte står ikke bare på barrikadene.

– I utgangspunktet kan en tillitsvalgt brukes til alt mulig.

Vervet innebærer å være både rådgiver, sparringspartner og god hjelper. Kristian har brukt mye tid med medlemmene før de skal inn i en medarbeidersamtale. Hvilke mål bør de sette seg? Hva bør de fokusere på? Han gir også råd og tips til hva de bør ta opp i lønnssamtalen.

– Den tillitsvalgte skal være et verktøy for medlemmene. En medlemsfordel for de organiserte. Det er også lov å ta kontakt med oss hvis man lurer på noe, som å søke en ny stilling internt, legger han til. 

Bedre prosesser, større påvirkning

Ønsker du endring på arbeidsplassen din er en samtale med en tillitsvalgt et godt sted å starte. De kan sørge for at du får større påvirkning i arbeidshverdagen.

Kristian forteller at ting ofte dukker opp over en kaffe eller i lunsjen. Alt fra uklarheter og konflikter til spørsmål om videreutvikling og faglig kompetanse.

–  Jeg har selv opplevd at det skjer store endringer i finansnæringen, og da er det viktig at de ansatte får muligheten til å utvikle seg i tråd med det som skjer.

Kristian Kristensen

For at man skal trives i jobben er det viktig med et godt arbeidsmiljø, men også at man skal ha muligheten til å utvikle seg i sin rolle. Det kan igjen bidra til at du får større påvirkningskraft, nemlig ved å tilegne deg ettertraktet kompetanse som styrker din posisjon.

– Vi ønsker at medlemmene skal ha muligheten til å velge framtiden sin selv.

Heller ikke ansatte er perfekte

Kristian har også vært i situasjoner hvor ansatte ikke leverer etter ledernes forventninger. Hva skjer da?

– Da er det min jobb å gå inn i de samtalene og finne ut hva som ligger bak. Snakke med medlemmer og prøve å få til gode løsninger. Vi jobber for at de kommer inn i en prosess hvor de forstår at de skal bli ivaretatt, og at de skal få muligheten til å snu situasjonen, forklarer han.

I tillegg til rollen som nestleder, så har Kristian tidligere vært styremedlem i forbundsstyret til Finansforbundet. Han er en forhandler, både for medlemmer, ansatte og hele finansnæringen i landet. Han har lært seg å sjonglere ulike roller og å være diplomatisk.

– Jeg opplever at Finansforbundet som fagforening er opptatt av samarbeid og finne gode løsninger. Jeg er litt usikker på om jeg kunne vært tillitsvalgt i alle fagforeninger.

14 år som tillitsvalgt

Det er ikke bare medlemmer og ledelsen som får goder ut av å ha en tillitsvalgt. Vervet har også gitt Kristian spennende muligheter i egen karriere. Gjennom årene har han benyttet seg av stipend, studieplasser og kurs gjennom vervet som tillitsvalgt i Finansforbundet. 

– Jo lenger du er tillitsvalgt, jo kjekkere blir det. Det har også gjort det vanskelig å slutte, sier han.

Han ser tilbake på de siste årene med en god følelse. Forhandlinger har sikret både medlemmer og ansatte bedre pensjon, bedre kompetanseutvikling og en bedre arbeidshverdag.

– Jeg hadde ikke fått den rollen jeg har fått i min nye jobb, hadde det ikke vært for utviklingsmulighetene jeg har hatt som tillitsvalgt.

Kristian Kristensen

Etter 15 år er tiden inne for nye utfordringer i karrieren, og Kristian er stolt over å etterlate seg vervet med oppnåelser som vil føres videre. For SR-Bank har han vært med å få i gjennom fått igjennom bedre satser på innskuddspensjonen, og gjennom Finansforbundet sentralt har han vært med på å få igjennom en videreføring på 18 millioner kroner som skal gå tilbake til medlemmene i form av stipend og studieplasser.

– Det handler om å ha gode prosesser hele tiden. Da kan det være greit at det er noen som er inne og pirker litt i ledelsen; om det de har tenkt faktisk er det beste for de resultatene de ønsker å oppnå, sier han og smiler.

– Ting skjer ikke av seg selv.