Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnstatistikk

Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Ni fakta om lønn i finansnæringen

Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnsstatistikken for 2021.

  • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2021 var kr 650 300,- per år
  • Medianlønnen ligger mellom lønnstrinn 56 og 57, kr 613 900,- per år
  • Gjennomsnittlig bonus og uregelmessige tillegg var kr 30 500,-. Nivået varierer mye etter type stilling
  • To av tre fikk ett eller flere lønnstrinn i løpet av året
  • De som fikk lønnstrinn i 2021, fikk i snitt 3,4 trinn
  • De som jobber i Oslo fylke tjener mest
  • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1 444 mot 656
  • De som er i alderen 45-49 har høyest inntekt
  • I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592,- per år


Forhandlingstatistikk

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte i bank og forsikring i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. november 2020.

Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Har du spørsmål? Kontakt

Var dette nyttig?