Lønnstatistikk

Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Ni fakta om lønn i finansnæringen

  • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2019 var kr 619 600,- per år
  • Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 53, kr 561 800,- per år
  • Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 34 900,-. Nivået varierer mye etter type stilling
  • Inklusive overtid og tillegg var gjennomsnittlig lønn kr 6620 800,-
  • To av tre rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år
  • De som jobber i Oslo fylke tjener mest
  • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1647 mot 608
  • De som er i alderen 45-49 har høyest inntekt
  • I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592,- per år
  • Alle tall gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge


Forhandlingstatistikk

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte i bank og forsikring i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. september 2018.

Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Har du spørsmål? Kontakt

Var dette nyttig?