Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnstatistikk

Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Ni fakta om lønn i finansnæringen

Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnsstatistikken for 2022.

  • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2022 var kr 688 300,- per år
  • Medianlønnen var på kr 663 800,- per år (tilnærmet lønnstrinn 60).
  • Gjennomsnittlig bonus og uregelmessige tillegg var kr 40 000,-. Nivået varierer mye etter type stilling
  • To av tre fikk ett eller flere lønnstrinn i løpet av året
  • De som fikk lønnstrinn i 2022, fikk i snitt 3,7 trinn
  • De som jobber i Oslo fylke tjener mest
  • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1 351 mot 705
  • De som er i alderen 50-54 år har høyest inntekt
  • I 2002 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 328 800,- per år

Har du spørsmål? Kontakt

Leder Politikk

Sven Eide

Leder Politikk

Var dette nyttig?