Lønnstatistikk

Statistikk laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet, og statistikk for ansatte i inkasso.

Ni fakta om lønn i finansnæringen

Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnstatistikken for 2019.

 • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2019 var kr 619 600,- per år
 • Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 56, kr 594 700,- per år
 • Gjennomsnittlig bonus og overskuddsdeling var kr 34 900,-. Nivået varierer mye etter type stilling
 • Inklusive overtid og tillegg var gjennomsnittlig lønn kr 662 800,-
 • To av tre rykker opp ett eller flere lønnstrinn i løpet av et år
 • De som jobber i Oslo fylke tjener mest
 • Det er flere kvinner som jobber deltid enn menn, 1647 mot 608
 • De som er i alderen 45-49 har høyest inntekt
 • I 2001 var gjennomsnittlig avtalt lønn kr 320 592,- per år


Forhandlingstatistikk, bank og forsikring

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte i bank og forsikring i Finans Norges medlemsbedrifter pr. 1. september 2019.

Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Forhandlingsstatistikk, inkasso

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for ansatte, utenom ledere, i inkasso. Denne er tilnærmet sammenfallende med Virke tariffområde.

Syv fakta om lønn i inkasso

 • Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2019 var på kr 518 400,- per år
 • Medianlønnen ligger rundt kr 450 000,- per år
 • Gjennomsnittlig bonus og uregelmessige tillegg var kr 53 280,- per år
 • Gjennomsnittlig lønn inklusive overtid og tillegg var på kr 578 600,- per år
 • 4,2 prosent lønnsvekst på avtalt lønn fra 2018 til 2019
 • Lønnsveksten har vært ganske likt fordelt mellom kjønnene: Kvinner hadde enn lønnsvekst på 4,0 prosent og menn en lønnsvekst på 4,2 prosent. Kvinners lønn som andel av menns lønn har holdt seg på 88 prosent.
 • En tredel ligger innenfor minstelønnssatsene (opp til kr 412 000,- per år)

NB!

Vær oppmerksom på at tallstørrelser fra ulike tariffområder ikke er helt sammenliknbare: Lønnsstatistikk fra ulike tariffområder kan skille seg på blant annet utvalg av lønns- og stillingsgrupper og stillingsprosenten som statistikken er basert på.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Har du spørsmål? Kontakt

Tor André Sunde

Spesialrådgiver

Var dette nyttig?