Studentstipend

Skal du skrive master, bachelor eller gjøre noe annet spennende? Søk om studentstipendet på kr 20 000.

Vi deler ut stipend på kr 20 000 to ganger i året!

Enten du skal skrive master, bachelor, eller noe helt annet, send oss søknad. Fortell kort om problemstillingen, hvorfor du velger å skrive om akkurat det og hvilken undersøkelsesmetode du velger.

I tillegg ønsker vi å vite hva du studerer, hvor du studerer og ikke minst, hvorfor akkurat du fortjener stipendet på 20 000 kroner.

Vurderingskriterier for tildeling:

  • Problemstillingen – relevans for finansnæringen og Finansforbundet
  • Motivasjon for å søke
  • Begrunnelse for tildeling
  • Selve søknaden – form og innhold

Husk søknadsfristene!

  • Første utdeling: 1. mai
  • Andre utdeling: 1. september

Var dette nyttig?