Studentstipend

Skal du gjøre noe spennende som behøver litt ekstra midler? Søk om studentstipendet på
kr 20 000.

Vi deler ut stipend på kr 20 000 to ganger i året!

Skal du gjøre noe spennende i studietiden som å ta utveksling, starte opp noe eget eller skrive en akademisk oppgave? Søk på studentstipendet! Send oss en søknad og fortell om hvem du er, hva du skal gjøre, og hvorfor du gjør det.

I tillegg ønsker vi å vite hva du studerer, hvor du studerer og ikke minst, hvorfor akkurat du fortjener stipendet på 20 000 kroner.

Vurderingskriterier for tildeling:

  • Problemstillingen – relevans for finansnæringen og Finansforbundet
  • Motivasjon for å søke
  • Begrunnelse for tildeling
  • Selve søknaden – form og innhold

Husk søknadsfristene!

  • Første utdeling: 1. mai
  • Andre utdeling: 1. september

Var dette nyttig?