Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Just Add Finance

Webinar-serien Just Add Finance handler om bærekraftig finans. Få mer kunnskap og en bedre forståelse av hvorfor akkurat DU har en rolle i en bærekraftig omstilling.

Webinar-serien Just Add Finance handler om bærekraftig finans. Få mer kunnskap og en bedre forståelse av hvorfor akkurat DU har en rolle i en bærekraftig omstilling.

Ta lunsjen ved pulten og få grønt påfyll fra noen av Norges fremste eksperter på bærekraft, klimarisiko og finans.

Just Add Finance er et bidrag til økt forståelse om hvorfor finans hører hjemme i bærekraftsdebatten. De består av korte, kunnskapstunge webinarer på 30 minutter med ulike perspektiver av bærekraftig finans.

Neste webinar:

Tirsdag 20. september kl 11.30:

Hvordan navigere seg gjennom jungelen av ESG og bærekraftstandarder?

Vi får besøk av Calum Revfem fra Position Green Group. Han er en ekspert på bærekraftsrapportering med over 10 års erfaring.

Varsle meg om neste bærekraft-webinar

Skriv inn e-postadressen din og få varsel om neste webinar om bærekraft.

Se opptak av tidligere webinarer:

08.03.22:
Finansnæringen – pådriver for sirkulær økonomi?

I rapporten Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi gjør vi opp statusser nærmere på muligheter og utfordringer som norske selskaper står ovenfor, og presenterer tiltak og initiativer fra andre land som leder an den sirkulære omstillingen

19.1.22:
Fra finansrådgiver til bærekraftsrådgiver

I det sekstende Just Add Finance-webinaret setter vi fokus på rådgiverens rolle i en bærekraftig omstilling. Innleder er Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i Sparebank 1 Østlandet.

Se opptak av alle Just Add Finance-webinarene

Bakgrunn

Med initiativet Just Add Finance skal vi bidra til øke kunnskap om bærekraft og klimarisiko hos medlemmer, tillitsvalgte og finansansatte generelt.

Initiativet møter et betydelig behov for økt kompetanse rundt bærekraft og klimarisiko ut i finansnæringen. Undersøkelser viser at kun en av 10 finansansatte føler at de har god nok kunnskap til å kunne snakke med kundene om bærekraft og klimarisiko,

  • Bærekraft er nå definert som kjernekompetanse og inkludert i fagplanen til FinAut. Det betyr at 13 000 rådgivere vil testes for bærekraftskunnskap gjennom de årlige oppdateringene. Det vil kreve økt fokus på kompetanseheving i bedriftene.
  • Her hjemme jobbes det med en stortingsmelding om hvordan Norge skal bidra til å nå bærekraftsmålene.
  • På internasjonalt nivå er EUs arbeid med Sustainable Finance premissgivende og drivende.

Noen av tiltakene er lovforslag i EU som innebærer at bærekraft kan bli lovregulert for mange aktører i finansnæringen. Det stiller nye krav til rådgivere som fremover må forberede seg på å inkludere bærekraft i kundedialogen.

Var dette nyttig?