Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Sluttpakker

Hva gjør du hvis du får tilbud om sluttpakke? Vi gir deg 10 generelle råd.

1. Søk uavhengige råd

Vær medlem i Finansforbundet – og søk råd før du signerer sluttavtalen. Vi har tillitsvalgte på arbeidsplassen og advokater som kan bistå deg.

2. Hva er alternativet til sluttpakke?

Alle oppsigelser skal være saklige. Dersom sluttpakken tilbys som et alternativ til oppsigelse, bør du få avklart om oppsigelsen er saklig begrunnet.

3. Bordet fanger

Ved å signere en sluttavtale fraskriver du deg muligheten til å bestride gyldigheten av arbeidsforholdets opphør.

4. Hvis du har mulighet – stå i stillingen så lenge som mulig

Det gjør det lettere for deg få nytt arbeid.

5. Bruk tid

Arbeidsgiver vil ofte ha en rask, konfliktløs og billig avvikling av arbeidsforholdet.

Din interesse som arbeidstaker er ofte å beholde jobben, eller hvis det ikke er mulig, redusere de negative konsekvensene av å miste arbeid og inntekt.

Her er tid til å områ seg en viktig faktor. Bruk tiden godt, og be om bedre tid hvis du trenger det.

6. Kartlegg konsekvensene for din pensjon

Avslutningen av arbeidsforholdet kan få betydning for din pensjonsopptjening. Ved avslutningen av ditt arbeidsforhold vil du blant annet bli meldt ut av bedriftens tjenestepensjonsordning.

7. Dine forsikringsordninger

Som hovedregel vil du bli meldt ut av bedriftens forsikringsordninger når arbeidsforholdet avsluttes.

8. Du kan miste muligheten til AFP (avtalefestet pensjon)

Sett deg inn i vilkårene for AFP (afp.no)

9. Vær obs på fortrinnsretten

Blir du sagt opp som følge av en nedbemanningsprosess vil du ha fortrinnsrett til ledige stillinger i bedriften i to år (ett år etter arbeidsmiljøloven, og ett ekstra år etter Hovedavtalen i finans). Vær oppmerksom på at fortrinnsretten kan gå tapt dersom du inngår en sluttavtale med arbeidsgiver.

10. Er alt med?

Det er mange elementer som bør inntas i en sluttavtale. Oppsigelsestid, arbeidsplikt, etterlønn, utbetalingstidspunkt, feriepenger, forsikringer og skatt er blant disse.

Husk at det kan være spesielle forhold å være klar over på din arbeidsplass. Ta kontakt med dine tillitsvalgte for bedriftsintern informasjon.

Var dette nyttig?