Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tips for å nå nyansatte

Mange sier at de ikke er medlem fordi de ikke er blitt spurt!

Last ned tekster til e-post:

Kun for tillitsvalgte.
Du må være innlogget for å kunne laste ned tekstene.

Vi har gjort det enklere for deg når du skal kontakte nyansatte og potensielle medlemmer/spesifikt for deg og din bedrift. Last ned Word-maler med tekstforslag, og fyll ut det som er tomt. Du står selvfølgelig fritt til å justere teksten og gjøre den mer personlig.

Bidra med kunnskap!

Undersøkelser viser at det er stor mangel på kunnskap blant ikke-medlemmer om hva fagforeninger er og gjør. Derfor er nyansatte og spesielt yngre en viktig målgruppe for oss.

Du som tillitsvalgt må bidra til å øke kunnskapen om Finansforbundet i din bedrift. Dette betyr at du må være synlig ovenfor nyansatte som begynner i din bedrift.

Be HR-avdelingen om å sende deg månedlige lister over nyansatte. Våre avtaler gir deg rett gjennom ansettelsesutvalg (se hovedavtalen § 14) «å besette og fastlegge lønn i ledige stillinger». Dette betyr at du har krav på å få oversikt over de som blir ansatt i din bedrift/område.

Vikarer som ansettes via vikarbyråer også er en viktig målgruppe for deg. Dette fordi det er stor sannsynlighet for at de etter hvert blir fast ansatt.

Sender du mail eller brev må du alltid følge opp i etterkant. Hvis du ikke gjør det vil de kanskje tenke at det ikke var så viktig!

Nyansattdager

I noen bedrifter får de tillitsvalgte anledning til å holde en kort presentasjon om Finansforbundet på nyansattedager/onboarding. Ta kontakt med HR og be om noen minutter.

Hvis du ikke får anledning til å holde en slik presentasjon er det en god idé å dele ut en brosjyre og en profilartikkel i en pause.

Goodiebag

Skal du ta kontakt med nyansatte er det mange som bruker en «goodiebag» som icebreaker.

Dette kan “goodiebagen” inneholde: 

  • Selve goodiebagen (handlenett med logo).
  • Vervebrosjyren
  • Medlemsfordeler brosjyre
  • Pastiller/jordbærrull/ sjokolade
  • Andre profilartikler

Var dette nyttig?