Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet

Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?

I samarbeid med Norsk klimastiftelse startet vi i januar 2021 opp et felles prosjekt med tittelen EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Prosjektet er støttet av Finansmarkedsfondet.

Rapportens del 1 kom i desember 2021. Nå er rapportens del 2 klar. Alle artiklene i denne utgaven har vært publisert på Energi og Klima, i all hovedsak i 2023.

Rapport (del 2):

EUs grønne giv og handlingsplan for bærekraftig finans

Hva bør ansatte, investorer og forbrukere vite?

Utgitt
7. august 2023

Utgiver
Norsk klimastiftelse (2023)

Rapport (del 1):

EUs grønne giv og handlingsplan for bærekraftig finans

Hva bør ansatte, investorer og forbrukere vite?

Utgitt
29. desember 2021

Utgiver
Norsk klimastiftelse (2021)

– Ansatte i finanssektoren bør kunne rådgi kundene med oppdatert informasjon og vurderinger som også tar hensyn til klimarisiko og bærekraft. Noe noe av dette behovet ønsker vi å møte gjennom prosjektet, sier Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse.

Abonner på nyhetsbrev om #Klimaogfinans

Les tidligere nyhetsbrev

Se opptak av webinar:

EUs green deal og taksonomi 

EUs Green Deal og taksonomi skal sørge for at «store og små» penger finner veien til prosjekter som finansierer energiomstillingen. Taksonomien – klassifiseringen av hva som er bærekraftige aktiviteter – får i økende grad betydning både for ansatte i finans, investorer og kunder. (2021)

Bakgrunnen for prosjektet

Europakommisjonen la i 2019 frem en såkalt melding for EUs grønne vekststrategi – kalt European Green Deal. Formålet med den omfattende planen er å transformere EU til en moderne, konkurransedyktig økonomi med netto null klimagassutslipp i 2050.

For å støtte opp under ambisjonene i EUs Green Deal har vi EUs handlingsplan for bærekraftig finans – inkludert klassifiseringssystemet som gjerne kalles «taksonomien». Handlingsplanen har som formål å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, håndtere klimarisiko og fremme transparens og langsiktighet i finansielle markeder og i økonomien.

Med denne handlingsplanen introduseres nye forordninger og regelverksendringer som får betydelige konsekvenser for alle aktører i finansnæringen.

Finanstilsynet i Norge har for eksempel vurdert behovet for endringer i norsk rett som må til for å gjennomføre EØS-forpliktelser, noe som har resultert i at et forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft nå er ute på høring.

Trenger kompetanseløft i finans

– Det skjer mye i EU som handler om reguleringer, klima og finans. Landskapet er i rask endring og vil få store konsekvenser også for finansnæringen. Det er behov for å tilføre ansatte i finans, investorer og interesserte kunder saklig, gjennomarbeidet og oppdatert stoff om hva Green Deal og EUs taksonomi vil bety, sier leder for formidlingsprosjektet Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Referansegruppe sikrer relevans

– For å sikre at stoffet er relevant for ansatte, mellomledere og ledere i finansnæringen samt investorer og den interesserte kunde og forbruker, har vi satt sammen en høyst kompetent referansegruppe som vi gleder oss til i samarbeide med, sier Jortveit.

Referansegruppen til prosjektet består av Agnethe Brown Erland (SpareBank 1 SR-Bank), Agathe Bryde Schjetlein (Finans Norge), Øyvind Karlsen (Helgeland Sparebank), Arne Fredrik Håstein (Finansforbundet), Kristine Falkgård (TERRAVERA Foundation), Andreas Lowzow (Schjødt), Hilde Holdhus (Sarsia Seed Management AS) og Jorge Jensen (Forbrukerrådet). (Foto av Agnethe Brown Erland: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank)

Var dette nyttig?