Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Just Add Finance

Se opptak av alle tidligere webinarer.

Se opptak av alle tidligere webinarer.

2.11.22: Hvordan navigere seg gjennom jungelen av ESG og bærekraftstandarder

Vi får besøk av Calum Revfem fra Position Green Group. Han er ekspert på bærekraftsrapportering med over 10 års erfaring.

28.10.22:
Just Add Finance – Utvikling og finans

Gode investeringer og et robust finansielt system er viktig for utviklingen i utviklingsland. I dette webinaret utforsker vi hvordan en kan bygge robuste finansinstitusjoner som kan gi tilgang på kapital – både til mennesker og virksomheter.

08.03.22
Finansnæringen – pådriver for sirkulær økonomi?

I rapporten Finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi gjør vi opp statusser nærmere på muligheter og utfordringer som norske selskaper står ovenfor, og presenterer tiltak og initiativer fra andre land som leder an den sirkulære omstillingen

19.1.22
Fra finansrådgiver til bærekraftsrådgiver

I det sekstende Just Add Finance-webinaret setter vi fokus på rådgiverens rolle i en bærekraftig omstilling. Innleder er Karoline Bakka Hjertø, leder for bærekraft i Sparebank 1 Østlandet.

3.11.21
Sosial bærekraft  – betydningen av “S’n”

I det femtende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Kristel Manal Tonstad, fagdirektør, Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Hun vil snakke om forventninger til et ansvarlig næringsliv, internasjonale standarder, aktsomhetsvurderinger og konsekvenser av den nye Åpenhetsloven.

13.10.21
Just Add Finance: Nye skritt for å gjøre finansnæringen mer bærekraftig

I høstens andre Just Add Finance får vi nok en gang besøk av Andreas Lowzow, partner Schjødt. Han vil gi oss en oppdatering på EUs målrettede arbeid med å gjøre både finansnæringen og næringslivet mer bærekraftig.

15.09.21
Just Add Finance – Når bærekraft er business

i høstens første Just Add Finance-webinar får vi besøk av Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity. Han vil fortelle om hvordan Summas investeringer har potensiale for langsiktig bærekraftig ytelse – gjennom å fokusere på SDGs, megatrender og betydelsen av Private Equity for bærekraftig utvikling.

22.04.21
Just Add Finance: Finansnæringen – katalysator for bærekraftsmålene

Bli med på lanseringswebinar for vår nye rapport “Finansnæringen som katalysator for bærekraftsmålene” – utarbeidet i samarbeid med PWC.

11.03.21
Just Add Finance – EUs taksonomi: Begynnelsen på reisen, ikke slutten

I vårt andre webinar om EUs taksonomi graver vi dypere i regelverket.  Vi får igjen besøk av Andreas Lowzow fra Schjødt, som skal forklare hvilke økonomiske aktiviteter som er inkludert i taksonomien og hvorfor.

03.03.21
Just Add Finance: Blå finans og bærekraftsmål nr 14

I det tiende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Jonas Skattum Svegaarden i Katapult Ocean som gir oss en innføring i blå finans og investeringer i selskaper som har en positiv innvirkning på havet vårt.

10.02.21
Forsikringsbransjen – aktiv bidragsyter for et bærekraftig samfunn?

I det niende Just Add Finance-webinaret setter vi fokus på forsikringsbransjens rolle i en verden som stadig hyppigere utsettes for krevende utfordringer som følge av klimaendringer. Innleder er Mia Ebeltoft, Climate Risk Advisory.

13.01.21
Just Add Finance: EUs grønne reguleringsbølge

I det åttende Just Add Finance-webinaret får vi besøk av Andreas Lowzow, partner i Schjødt, som geleider oss igjennom den grønne reguleringsbølgen i kjølvannet av EUs målrettede vei mot et lavutslippssamfunn.

27.11.20
Just Add Finance: Omstilling av norsk næringsliv til sirkulærøkonomi

I det syvende webinaret i serien Just Add Finance år vi besøk av Alexander F. Christiansen fra Circular Norway. Han forteller mer om hvilke muligheter norsk næringsliv har i omstillingen til en sirkulær økonomi.

26.10.20
Just Add Finance: Naturrisiko – tap av natur som finansiell risiko


I det sjette webinaret forklarer Else Hendel, miljøpolitisk leder i WWF Verdens naturfond. risikoen ved å ødelegge natur, hvorfor det er en finansiell risiko for finansinstitusjoner og selskaper og hva som må til for å håndtere og redusere naturrisiko. 

21.10.20
Just Add Finance: ESG – en kapitalforvalters perspektiv


I det femte webinaret forteller Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP Kapitalforvaltning, mer om hvorfor selskaper som styrer risiko og muligheter etter ESG er mer attraktive for investorer.

13.10.20
Fysisk klimarisiko – Kva betyr klimaendringane for Norge?


I det fjerde webinaret tar vi et dypdykk i fysisk klimarisiko når vi får besøk av seniorforsker Asbjørn Torvanger fra CICERO. Han vil dele sin utstrakte kunnskap om globale scenarioer for klimaendring og situasjonen i Norge – nå og fremover; For hvordan vil vi egentlig bli påvirket av klimaendringene og hva er status?

29.09.20
Grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller, del 2


I vårt tredje webinar ser vi på hvordan kan vi bruke våre jobber og selskaper til å sikre velferd og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Med faglig og unik formidlingsevne forklarer Per Espen Stoknes et bærekraftig vekstparadigme som styrker håpet om å få til en helt nødvendig grønn omstilling i både norsk og internasjonal økonomi. (DEL 2)

21.09.20
Just Add Finance: Grønn vekst og bærekraftige forretningsmodeller, del 1


I vårt andre webinar ser vi på hvordan kan vi bruke våre jobber og selskaper til å sikre velferd og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Med faglig og unik formidlingsevne forklarer Per Espen Stoknes et bærekraftig vekstparadigme som styrker håpet om å få til en helt nødvendig grønn omstilling i både norsk og internasjonal økonomi . (DEL 1)

15.09.20
Klima som finansiell risiko


I vårt første webinar i Just Add finance-serien forklarer Lars-Henrik Paarup Michaelsen i Norsk Klimastiftelsen konteksten rundt vår tids største utfordring og hvorfor det er viktig å identifisere og håndtere klimarisiko for finansinstitusjoner, næringslivet og samfunn. Det kan dreie seg om direkte fysiske risker som oversvømmelse og ekstremvær, men også omstillingsrisiko som fremtidige klimapolitikk, ansvarsrisko eller nye forretningsmuligheter.

Var dette nyttig?