Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som fagforening har vi et ansatt- og samfunnsperspektiv på alt vi gjør.

Vi jobber for å ivareta og utvikle arbeidsplasser, men vi jobber også for at næringen er godt nok posisjonert for de omstillingene som kommer.

Like viktig er det å bevisstgjøre ansatte på hvilken rolle de kan ta, sikre at de får nødvendig kompetanse og anledning til å bruke den.

Var dette nyttig?