Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Kompetanse

Vi jobber for

  • at universitet og høyskoler må tilby et mer fleksibelt utdanningsopplegg som er tilpasset behovet næringen og våre medlemmer har
  • at det satses sterkere på finansforskning, en viktig faktor for å lykkes med fremtidsrettet innovasjon i næringen
  • rettigheter, muligheter og ansvar for den enkelte
  • at myndighetene, bedriftene og den enkelte arbeidstaker må bidra for å etablere en ny kompetansereform

Kompetanse er evne eller kvalifikasjoner, for eksempel til å uttale seg, inneha en stilling eller treffe en beslutning.

Store norske leksikon

Vi jobber med Regjeringens kompetansereform, og påvirker aktivt myndigheter og beslutningstakere, direkte og gjennom YS.

Økte midler til stipendordningen og utvikling av nye medlemsfordeler er eksempler på andre kompetansetiltak.

Læring hele livet

  • Coaching og karrieresjekker
  • Stipend
  • Kurs & webinarer

Var dette nyttig?