Bli medlem i Finansforbundet

Du jobber i en bransje i stor endring.
Å være medlem er en god investering i din jobbsikkerhet.
 • Sjekkboks ikon
  Få støtte til kurs og utdanning. Opptil kr 25 000,-
 • Sjekkboks ikon
  De beste advokatene innen arbeidsrett - helt gratis
 • Sjekkboks ikon
  Karrièreveiledning og hjelp til høyere lønn

Å organisere seg er vinn-vinn

De fleste av oss som jobber innen finans er medlem i Finansforbundet, fra nyansatte til mellomledere. Samtidig er bedriftene i bransjen organisert i en arbeidsgiverforening.

Det tjener begge parter på, både når vi er enige og når vi forhandler. Det er dette som kalles den norske modellen.

Hvorfor bør du bli medlem?

Sommertid, fem ukers ferie, regulert arbeidstid, betalt overtid og betalt permisjon har ikke kommet av seg selv.

Nå handler det om å skape arbeidsplasser, sikre ansatte riktig kompetanse og bidra til smidige løsninger i tider med omstilling.

Vi sikrer arbeidsplasser ved å samarbeide og bidra til at bedriftene forblir konkurransedyktige.

 

Odd Arild Grefstad
Odd Arild Grefstad Konsernsjef i Storebrand

« En sterk fagforening er en viktig forhandlingspartner for ledelsen når ansattes rettigheter og goder skal avtales. »

Hvem kan bli medlem?

Er du ansatt innen finans- eller IT-bransjen, er du hjertelig velkommen som medlem hos oss. Vi har medlemmer i 300 finans- og IT-bedrifter.

Disse yrkesgruppene hører hjemme i Finansforbundet

 • Bank og forsikring
 • IT og fintech
 • Eiendomsmeglere
 • Regnskap og revisor
 • Inkasso

Studenter

Studentmedlemmer har egne fordeler og betaler kun kr 250 pr. år.

 

Les mer om studentmedlemskap

 

Vi er

32 000 medlemmer

i Norge

Vi har medlemmer i

300 finans-, inkasso- og IT-bedrifter

Bli med du også!

Anette Jahren
Anette fikk hjelp da det gjaldt

Da Anette Jahrens jobb i Nordea ble flyttet til Polen, fikk hun gode råd av Finansforbundet til å finne en ny jobb i samme bedrift.

 

– Det handler om solidaritet og det å vite at man har noen i ryggen

Medlemsfordeler på og utenfor jobb

May-Brith Haukland
May-Brith Haukland (48) Seniorkonsulent

« Jeg fikk advokathjelp av Finansforbundet i en vanskelig og sårbar situasjon »

Pris

Medlemskapet i Finansforbundet koster 1,1% av brutto månedslønn, eller maks kr 395,– pr måned (for alle med årslønn over 430 000).

De tre første månedene er gratis!

Husk at du kan trekke av kr 3 850,- av kontingenten på skatten.

Velkomsttilbud for nye medlemmer:

 

Er det noen bindingstid?

Nei, du kan melde deg ut når som helst uten forpliktelser. Send e-post til post@finansforbundet.no. Oppgi kontaktinformasjon og gjerne grunnen til utmelding. Utmelding skjer ved første månedsskifte.

Husk at alle forsikringsordninger du har med Finansforbundet opphører ved utmelding.

 

Utmelding etter plassoppsigelse

Hvis du melder deg ut etter en varslet plassoppsigelse, og du er omfattet av denne, vil utmeldingen tre i kraft fra det tidspunkt ny tariffavtale undertegnes.

 

Kontingentfrittak

Hvis du ikke mottar lønn fra arbeidsgiver slipper du å betale kontingent. Vilkår for fritak er arbeidsavklaringspenger, arbeidssøkende, permisjon u/lønn og vedtak om varig uføre.

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller post@finansforbundet.no for å registrere kontingentfritak.

 

Den “lille skriften”

For å motta juridisk hjelp må du ha vært medlem i 3 måneder. Så ikke vent til det brenner.

Meld deg inn i dag

 

Er du allerede medlem? Husk at du får et gavekort verdt kr 750,- for hver kollega du verver nå frem til 3. november.

Pensjonister

 • Kr 600,- pr år
 • Kontingent betales året etter at du er registrert som pensjonistmedlem i Finansforbundet
 • Pensjonistmedlemskap er et tilbud til eksisterende medlemmer, og det er ikke mulighet til å melde seg inn på nytt som pensjonist

Pensjonistmedlemmer kan benytte seg av de fleste medlemsfordeler, med unntak av juridisk arbeidsrettslig bistand og stipend.