Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Policy for bærekraft i finans

Vi jobber for bærekraft i finans gjennom å påvirke:

  • Finansnæringen til å integrere bærekraftskunnskap og ESG i sine opplærings- og sertifiseringsprogram.
  • At finansnæringen etablerer KPI’er på bærekraft og ansvarlighet. Det som blir målt, blir gjort heter det som kjent. For finansansatte er målinger en del av hverdagen. Først da vil finansasatte oppleve det som en del av deres arbeidsoppgaver.
  • Forbrukermyndigheter til å opplyse kunder gjennom en grønn finansportal. Fordi kunder må få tilgang på tilstrekkelig og relevant informasjon for å kunne ta bevisste valg.
  • At myndighetene går foran ved å kreve bærekraftskompetanse ved utnevnelser av styremedlemmer i statlige selskaper. Fordi vi mener at et grønt næringsliv krever grønne beslutningstakere!
  • Finanstilsynet til å sikre forbrukernes interesse ved å undersøke grønne produkter som tilbys i markedet.
  • Finanstilsynet styrker sitt arbeid med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynene konstruktivt kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi vet at finansnæringen har en nøkkelrolle i arbeidet for et grønnere samfunn og næringsliv. Finansforbundet bidrar til at næringen raskere ikler sin rolle for en bedre fremtid – for alle.

Var dette nyttig?


Fra Folk & Fag