Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Forskningsrapporter

2022

Denne rapporten fra Ontogeny er en oppdatering av rapporten «Fintech – muligheter og trusler» fra 2021.

Analysen fokuserer på det fremvoksende fintech-segmentet i Norge,
for å bedre forstå segmentets økonomiske utvikling og plass i finansnæringen.


Denne rapporten fra KPMG tar blant annet for seg rammelovgivning og skatteinsentiver i utvalgte land og i Norge. Rapporten drøfter hvilke rammer som kan settes for en eventuell ny insentivordning for ansattes medeierskap.

Den diskuterer de skatterettslige sidene, peker på forbedringsområder og viser mulighetsrommet som finnes for at flere ansatte kan bli eiere i egen bedrift.


2021

Rapporten viser at fintech som økosystem har økt betydelig i omfang de siste 10 årene og har også blitt bedre organisert. Rapporten ser nærmere på hvordan disse aktørene spiller sammen og konkurrerer med de etablerte, og hvordan næringen kommer til å utvikle seg fremover. Dette gir forbundet et bedre grunnlag for utvikling av vår politikk og styrker vår kunnskap for eksempel når det gjelder regelverksutvikling.

Målet med rapporten er å gi finansnæringen konkrete forslag til tiltak og virkemidler de kan bruke for å akselerere omstillingstakten. Dette er en oppfølging av rapporten “Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar” (2017), utarbeidet i samarbeid med PWC.

2019

Denne rapporten utforsker kjønnsforskjellene i bransjen gjennom 30 dybdeintervjuer med kvinner og menn som arbeider i ulike forretningsområder innen forretningsbanker og forsikring.

Hvilken betydning har utenlandsk eierskap i norsk finansnæring? Rapporten er basert på analyser av komplette datasett fra SSB og intervjuer med nøkkelaktører i den norske finansnæringen.

2018

2017

2016

2015

2013

2011

Var dette nyttig?