Forskningsrapporter

2019

Denne rapporten utforsker kjønnsforskjellene i bransjen gjennom 30 dybdeintervjuer med kvinner og menn som arbeider i ulike forretningsområder innen forretningsbanker og forsikring.

Hvilken betydning har utenlandsk eierskap i norsk finansnæring? Rapporten er basert på analyser av komplette datasett fra SSB og intervjuer med nøkkelaktører i den norske finansnæringen.

2018

2017

2016

  • Finansmarkedspolitikk – Rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser (PDF)
  • Analyse av Basel I-gulvet for banker og årlig rentegaranti for privat ytelsesbasert pensjon (PDF)
  • Guide til outsourcing (PDF) 

2015

  • Den norske finansnæringen – en vekstnæring (PDF)

2013

  • Finansnæringens rolle i den norske frontfagsmodellen (PDF)
  • Flytting av oppgaver til utlandet (PDF)
  • Kapitalforvaltning i Norge, – en ny vekstnæring (PDF)

2011

  • En kunnskapsbasert finansnæring (PDF)

Var dette nyttig?