Forskningsrapporter

2019

Denne rapporten utforsker kjønnsforskjellene i bransjen gjennom 30 dybdeintervjuer med kvinner og menn som arbeider i ulike forretningsområder innen forretningsbanker og forsikring.

Hvilken betydning har utenlandsk eierskap i norsk finansnæring? Rapporten er basert på analyser av komplette datasett fra SSB og intervjuer med nøkkelaktører i den norske finansnæringen.

2018

2017

2016

2015

2013

2011

Var dette nyttig?