Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Forskningsrapporter

Rapporter om finansbransjen, utført på vegne av Finansforbundet.

2024

Denne rapporten fra Menon Economics konkluderer med at ansatteide selskaper er en robust eierskapsmodell med mange fordeler. Les mer

2023

Svært få fintech-selskaper går med overskudd, og den samlede veksten i inntektene har stoppet opp. Les mer

2022

En oppfølging av tidligere rapporter med ferske tall for hvordan det står til med det norske fintech-markedet. Les mer

Studien er gjennomført av CORE ved Institutt for samfunnsforskning og finansiert av Finansforbundet og stiftelsen Women in Finance. Les mer

Rapporten ser på finansnæringens rolle som pådriver for sirkulær økonomi, muligheter og utfordringer som norske selskaper står ovenfor, og presenterer tiltak og initiativer fra andre land som leder an den sirkulære omstillingen. Les mer

Studiet er utført i samarbeid med PA Conculting og er den første av sitt slag om hvordan norsk finans tar i bruk KI. Les mer

Denne rapporten fra Ontogeny er en oppdatering av rapporten «Fintech – muligheter og trusler» fra 2021. Analysen fokuserer på det fremvoksende fintech-segmentet i Norge, for å bedre forstå segmentets økonomiske utvikling og plass i finansnæringen. Les mer

Denne rapporten fra KPMG tar blant annet for seg rammelovgivning og skatteinsentiver i utvalgte land og i Norge. Rapporten drøfter hvilke rammer som kan settes for en eventuell ny insentivordning for ansattes medeierskap. Den diskuterer de skatterettslige sidene, peker på forbedringsområder og viser mulighetsrommet som finnes for at flere ansatte kan bli eiere i egen bedrift. Les mer


2021

Rapporten viser at fintech som økosystem har økt betydelig i omfang de siste 10 årene og har også blitt bedre organisert. Rapporten ser nærmere på hvordan disse aktørene spiller sammen og konkurrerer med de etablerte, og hvordan næringen kommer til å utvikle seg fremover. Dette gir forbundet et bedre grunnlag for utvikling av vår politikk og styrker vår kunnskap for eksempel når det gjelder regelverksutvikling.

Målet med rapporten er å gi finansnæringen konkrete forslag til tiltak og virkemidler de kan bruke for å akselerere omstillingstakten. Dette er en oppfølging av rapporten “Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar” (2017), utarbeidet i samarbeid med PWC.

2019

Denne rapporten utforsker kjønnsforskjellene i bransjen gjennom 30 dybdeintervjuer med kvinner og menn som arbeider i ulike forretningsområder innen forretningsbanker og forsikring.

Hvilken betydning har utenlandsk eierskap i norsk finansnæring? Rapporten er basert på analyser av komplette datasett fra SSB og intervjuer med nøkkelaktører i den norske finansnæringen.

2018

2017

2016

2015

2013

2011

Var dette nyttig?