Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Høringsuttalelser

Dette har vi svart myndighetene.

2023:

2022:

2020:

2019:

2018:

 • Utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån (PDF)
 • Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten (PDF)
 • Gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (PDF) 
 • Hvem kan benytte tittelen finansrådgiver? Arbeidet med ny finansavtalelov (PDF)
 • Personvernkommisjon (PDF)
 • Endring og videreføring av forskrift om boliglånsforskriften (PDF)
 • Egen pensjonskonto (PDF)

2017:

 • Ny finansavtalelov (PDF)
 • Utkast til ny personopplysningslov – personvernforordningen (PDF)
 • Endringer i AML (PDF)
 • Langtidsplanen høyere utdanning og forskning (PDF)
 • Utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (PDF)
 • Eierskap i forsikringsfremmed virksomhet (PDF)
 • Forskrift om beredskap for kontantdistribusjon (PDF)
 • Forskrift om god kredittmarkedsføring (PDF)
 • Forslag til endringer i reglene for telefonsalg, vedlegg (PDF)
 • Endring i markedsføringsloven, prop. 43 L (PDF)
 • Nye kapitalkrav for pensjonskasser (PDF)
 • Innskuddsgaranti og kriseløsninger (PDF)

Var dette nyttig?