Å være tillitsvalgt er spennende. Både erfarne og nye tillitsvalgte får daglig utfordringer både menneskelig og faglig som skal løses til beste for medlemmet og bedriften.