Pensjon

,
Finansnæringen er kjent for å ha gode pensjons- og forsikringsvilkår for sine ansatte. I de seinere årene har mange arbeidsgivere gått fra ytelsespensjoner til innskuddspensjoner.

UKE 7 - 2018

Her får du innblikk i hva rollen som tillitsvalgt innebærer og kjennskap til de viktigste bestemmelsene i lov- og avtaleverket. I tillegg får du oversikt over de digitale læringsressursene som forenkler hverdagen din.

Endringsoppsigelse

, ,
Til forskjell fra en ordinær oppsigelse - hvor arbeidsforholdet opphører - er en endringsoppsigelse en fortsettelse av arbeidsforholdet på endrede vilkår.

Forhandlinger

, ,
Som tillitsvalgt i Finansforbundet, er du jevnlige drøftinger eller forhandlinger med ledelsen om saker som er av stor betydning for medlemmene dine.

Outsourcing

,
Mange bedrifter i finansnæringen driver ulike former for sourcing av oppgaver og tjenester til andre aktører. Målet er ofte økonomiske besparelser.

Seniorpolitikk

,
Mange verdifulle ansatte i finansnæringen går av med pensjon tidlig. Nå vil partene få seniorene til å jobbe lengre.

Ny bestemmelse om varsling

,
En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven gjeldende fra 1. juli gir innleide arbeidstakere samme rett til å varsle som bedriftens egne ansatte.

Ny bestemmelse om kveldsarbeid

,
En ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven gjeldende fra 1. juli 2017 åpner for at det er mulig å inngå individuelle avtaler om arbeid mellom kl. 21 og 23.

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt 20 prosent mindre enn dine mannlige kolleger.

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt  20 prosent mindre enn dine mannlige kolleger. Urettferdig? Det synes vi også.

Robotisering

, ,
Robotiseringsteknologien utvikler seg hurtig, og en stor del av teknologien kan kjøpes som hyllevare og kan dermed endre bedriften din svært raskt.

Inntredelsessamtale

, ,
Når du er helt ny som tillitsvalgt, er det viktig å avklare de forventningene dine medlemmer og kolleger har til deg.