Grønn finans

Uttrykket "grønn finans" handler om å sikre en bærekraftig utvikling av både samfunn og næring. Det handler også om å skape attraktive og meningsfylte arbeidsplasser.

Pensjon for all inntekt

7% av finansansatte jobber hos en arbeidsgiver som ikke innbetaler pensjonsinnskudd for de første 100.000 kr i lønn. Det viser Finansforbundets ferske undersøkelse om pensjonsordninger i næringen.

Overgang fra 12,5 måneders lønn til 12 måneders lønn

I Finans Norge-området ble det en endring i lønnsmodellen i årets forhandlinger. Her ble partene enige om å gå fra 12,5 måneders lønn til 12 måneders «jevn» lønn.

Lønnstrinn når du kommer tilbake fra foreldrepermisjon

«Ansatte som er i foreldrepermisjon i minimum 5 måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden»

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse

Vi vant i Høyesterett på dette temaet. Full seier for medlemmet, og en prinsipiell dom.
Vervekampanje derfor

Verving og kommunikasjon

,
Høstens vervekampanje starter tirsdag 25. september og varer til 11. november. Stikkordet i høst er DERFOR og dere får samtalekort, kampanjeflyer og boken "DERFOR - en bok om hvorfor" med 18 enkle argumenter om hvorfor man skal være medlem.

Finansforbundets policydokumenter

,
Finansforbundets forbundsstyre vedtar policydokumenter på områder som er viktige for medlemmer og ansatte i finansnæringen.

Streik

,
I Norge er arbeidslivet godt organisert. Det er klare regler for når man skal forhandle og når man kan gå til streik.

«Kunsten å være norsk»

I disse sommerdager er det lansert en film om ferie på Facebook. Her møter vi en kokk som tolker ferieloven gjennom en tre-retters middag.

Ledende og særlig uavhengig stilling

Det er enkelte arbeidstakere som ønsker en særlig uavhengig stilling, selv om det nok ikke er til gunst for dem rent økonomisk.

Seksuell trakassering og din rolle som tillitsvalgt

Hva gjør du dersom du som tillitsvalgt får informasjon om seksuell trakassering eller blir vitne til det selv?

Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse fra NAV som skal sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade, har behov for bistand fra Nav for å komme i arbeid.

Likestilling og kompetanse

Forbundsstyret bestemte i sitt møte i forrige uke at likestilling og kompetanse skal være de prioriterte områdene for Finansforbundets politiske arbeid i 2018.

Ny personvernlovgiving

EUs forordning for personvern (GDPR), blir norsk lov i mai 2018.

Pensjon

,
Finansnæringen er kjent for å ha gode pensjons- og forsikringsvilkår for sine ansatte. I de seinere årene har mange arbeidsgivere gått fra ytelsespensjoner til innskuddspensjoner.

Endringsoppsigelse

, ,
Til forskjell fra en ordinær oppsigelse - hvor arbeidsforholdet opphører - er en endringsoppsigelse en fortsettelse av arbeidsforholdet på endrede vilkår.

Forhandlinger

, ,
Som tillitsvalgt i Finansforbundet, er du jevnlige drøftinger eller forhandlinger med ledelsen om saker som er av stor betydning for medlemmene dine.

Seniorpolitikk

,
Mange verdifulle ansatte i finansnæringen går av med pensjon tidlig. Nå vil partene få seniorene til å jobbe lengre.

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt 20 prosent mindre enn dine mannlige kolleger.

Er du kvinne i finansbransjen tjener du i snitt  20 prosent mindre enn dine mannlige kolleger. Urettferdig? Det synes vi også.

Robotisering

, ,
Robotiseringsteknologien utvikler seg hurtig, og en stor del av teknologien kan kjøpes som hyllevare og kan dermed endre bedriften din svært raskt.

Inntredelsessamtale

, ,
Når du er helt ny som tillitsvalgt, er det viktig å avklare de forventningene dine medlemmer og kolleger har til deg.